Sajószentpéter
   
 
  Képviselő-testület munkaterve
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Ellenőrzési tervek
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Egyéb oktatási intézmények
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Képviselő-testület 2019. évi munkaterve:
Napirend Tárgy Előterjesztő
2019.01.31.
Beszámoló a 2018. évi IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatására
Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának és az óvoda 2019. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározására
Tájékoztató a 65 év feletti személyek részére 2018. december hónapban megállapított egyszeri természetbeni támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
2019.02.20.
Közmeghallgatás: 17.00 óra Helye: Sajószentpéter Városi Önkormányzat tanácskozó terme Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
2019.02.28.
Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolójának és a 2019. évi szakmai munkatervének elfogadására
Előterjesztés a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez éves szolgáltatási terv elfogadására
Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
2019.03.01.
Ünnepi képviselő-testületi ülés
2019.03.28.
Előterjesztés Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására
Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Tájékoztató a 2018. évben megvalósult START közfoglalkoztatási programokról
Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2018. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységéről
2019.04.25.
Beszámoló a 2019. évi I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztés a 2019. évi „Sajószentpéter Város kitüntető díjak” adományozására
Tájékoztató a lejárt szállítói állományról
2019.05.23.
Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadására
Előterjesztés Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadására
Előterjesztés a 2018. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előterjesztés a 2019. évi szennyvíz használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi üzleti terv elfogadására
Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2018. évi szakmai munkájának eredményességéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi üzleti terv elfogadására
Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Sajószentpéter városban 2018. évről szóló beszámoló elfogadására
Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről
2019.06.20.
Beszámoló a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2018. évben végzett munkájáról
Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Beszámoló az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019. nevelési évének értékeléséről és a 2019/2020. nevelési év előkészítéséről
2019.08.29.
Beszámoló a 2019. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről
2019.09.26.
Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak az 5 év alatt végzett munkájáról
Beszámoló a polgármester 5 éves munkájáról
Előterjesztés a 2019/2020. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetésének megszervezésére
Előterjesztés a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatára
Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évére vonatkozó munkatervének véleményezésére
2019.10....
Az újonnan megválasztott Képviselő-testület alakuló ülése
2019.11.21.
Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról
Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2019. évi beszámoló elfogadására
Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére
Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésének alakulásáról
2019.12.12.
Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2020. évi I. féléves munkatervére
Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Tájékoztató a lejárt szállítói állományról


[2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright