2006. évi határozatok:
Határozat Tárgy
03/2006 (02.09.) Pályázat benyújtása, önrész biztosítása helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és hulladékgyűjtő zsákok beszerzéséhez hatályos
1/2006 (02.02.) Polgármesteri jelentés hatályos
2/2006 (02.02.) Az Állami Számvevőszéki vizsgálat eredményének, megállapításainak ismertetése. hatályos
3/2006 (02.02.) Az Általános Iskola bővítés és IKT eszközbeszerzés Phare támogatásból megvalósult projekt független könyvvizsgálói jelentése hatályos
4/2006 (02.02.) Az Általános Iskola kérítés és térburkolat építésére pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása. hatályos
5/2006 (02.02.) MozgásKorlátozottak Kazincbarcikai Egyesületének támogatási kérelme hatályos
6/2006 (02.02.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása hatályos
7/2006 (02.02.) Tinyó Ottó polgármester részére költségtérítés megállapítása hatályos
8/2006 (02.09.) Tinyó Ottó polgármester illetményének megállapítása. hatályos
9/2006 (02.09.) Dobos István alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. hatályos
10/2006 (02.09.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása. hatályos
11/2006 (02.09.) Felhatalmazás intézményfenntartó társulás létrehozására irányuló tárgyalás kezdeményezésére. hatályos
12/2006 (02.09.) Pályázat kiírása a szuhakállói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére. hatályos
13/2006 (02.09.) Pályázat benyújtása, önrész biztosítása helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és hulladékgyűjtő zsákok beszerzéséhez hatályos
14/2006 (04.06.) Polgármesteri jelentés hatályos
15/2006 (04.06.) Az önkormányzat 2006. évi közbeszerzési terve hatályos
16/2006 (04.06.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. hatályos
17/2006 (04.06.) Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyben hatályos
18/2006 (06.15.) A 2005. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
19/2006 (06.15.) Központi Orvosi Ügyelet vállalkozási formában történő működtetése. hatályos
20/2006 (06.15.) Ormosszén Kft. adásvételi ajánlata. hatályos
21/2006 (06.15.) Kazincbarcikai Regionális Mentőszolgálat anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
22/2006 (06.15.) Szuhakálló 234-es helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítése. hatályos
23/2006 (06.15.) Adásvételi szerződés felbontása. hatályos
24/2006 (06.15.) Önkormányzati bérlakásokban fennálló közös tulajdon megszüntetése. hatályos
25/2006 (06.15.) Óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése hatályos
26/2006 (06.15.) Intézmény fenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése, az óvodai nevelés feladat közös ellátására. hatályos
27/2006 (06.15.) Polgármesteri jelentés hatályos
28/2006 (06.21.) Tárgy: Intézményfenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése Kazincbarcika város Önkormányzatával. hatályos
29/2006 (07.20.) Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat elbírálása. hatályos
30/2006 (07.20.) Intézményfenntartó társulás létrehozása Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testületével. hatályos
31/2006 (07.20.) A Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására megbízás adása. hatályos
32/2006 (07.20.) A támogatás megelőlegező hitel-kérelemről szóló 26/2005.(V.18.) képviselő-testületi határozat módosítása hatályos
33/2006 (07.20.) Helyi Választási Bizottság megválasztása hatályos
34/2006 (07.20.) Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása hatályos
35/2006 (08.31.) Polgármesteri jelentés hatályos
36/2006 (08.31.) 2006. I. félévi költségvetési beszámoló hatályos
37/2006 (08.31.) Jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről hatályos
38/2006 (08.31.) Gárdonyi Géza Általános Iskola, költségvetési szerv megszüntetése hatályos
39/2006 (08.31.) 2006/2007. évre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása hatályos
40/2006 (08.31.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszerhez való csatlakozás. hatályos
41/2006 (08.31.) Barnáné Várnai Enikő védőnő határozott idejű kinevezésének meghosszabbítása hatályos
42/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás elfogadása. hatályos
43/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
44/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
45/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
46/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
47/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
48/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
49/2006 (10.12.) Megbízás adása gazdasági program kidolgozására hatályos
50/2006 (10.12.) Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása hatályos
51/2006 (10.12.) Tinyó Ottó polgármester illetményének megállapítása. hatályos
52/2006 (10.27.) Tinyó Ottó polgármester részére költségtérítés megállapítása hatályos
53/2006 (10.12.) Alpolgármester választása hatályos
54/2006 (10.12.) Suga László alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. hatályos
55/2006 (10.12.) Megbízás adása Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. hatályos
56/2006 (10.12.) Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetői kinevezésének véleményezése hatályos
57/2006 (11.30.) Polgármesteri jelentés hatályos
58/2006 (11.30.) 2006. III. negyedévi költségvetési beszámoló hatályos
59/2006 (11.30.) Az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója hatályos
60/2006 (11.30.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2006. szeptember-december közötti időszakra eső költségvetése. hatályos
61/2006 (11.30.) Ellenőrzési terv 2007. évre hatályos
62/2006 (11.30.) Együttműködési megállapodás a kisebbségi önkormányzat gazdálkodási és költségvetési feladatainak ellátására. hatályos
63/2006 (11.30.) Biztosítási díjajánlat a polgármesteri végkielégítés finanszírozására hatályos
64/2006 (11.30.) Buszváró létesítés az Izsó Miklós úton. hatályos
65/2006 (11.30.) Járda létesítés a Bajcsy-Zsilinszky úton. Tervezői árajánlat hatályos
66/2006 (11.30.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése hatályos
67/2006 (11.30.) Törlés a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről. hatályos
68/2006 (11.30.) Együttműködési megállapodás szociális alapszolgáltatás és intézményi ellátások közös működtetésére hatályos
69/2006 (11.30.) Múcsony nagyközségben található bérlakások tulajdonjogi helyzetével kapcsolatos döntés hatályos
70/2006 (11.30.) Múcsony nagyközségben található bérlakások értékesítésével összefüggő feladatok elvégzésére megbízási szerződés kötése. hatályos
71/2006 (11.30.) Közétkeztetés térítési díjainak és az alkalmazotti étkezési kedvezmények, juttatások 2007. évi megállapítása hatályos
72/2006 (11.30.) „Virágos, rendezett porta Díj” mozgalom meghirdetése. hatályos
73/2006 (11.30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
74/2006 (12.19.) Belső ellenőrzési feladatok ellátása a Többcélú Kistérségi Társuláson belül hatályos
75/2006 (12.19.) Közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása hatályos
76/2006 (12.19.) Ellátási szerződés módosítása családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére. hatályos