2012. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2012 (01.03.) ÉMOP-3.1.3-11 pályázat benyújtása, útfelújítás és járdaépítés támogatására. hatályos
2/2012 (01.09.) Pályázat benyújtásának támogatása, az „ÉMOP-4.2.1/A-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” pályázati kiírás támogatására. hatályos
3/2012 (01.30.) Rudolftelep község településrendezési eszközei módosításának véleményezése. hatályos
4/2012 (02.09.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2012. évi költségvetés-tervezete. hatályos
5/2012 (02.09.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2012. évi költségvetés-tervezete. hatályos
6/2012 (02.09.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának 2012. évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. hatályos
7/2012 (02.09.) Óvodai konyha, munkahelyi étkeztetés szakfeladaton üres álláshely megszüntetése. hatályos
8/2012 (02.09.) Munkabér-hitelkeret igénylése. hatályos
9/2012 (02.09.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2012. évi kiemelt célok megállapítása. hatályos
10/2012 (02.09.) A képviselő-testület 2012. évi munkaterve. hatályos
11/2012 (02.09.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. hatályos
12/2012 (02.09.) Kezdeményezés közös önkormányzati hivatal létrehozására. hatályos
13/2012 (02.09.) A görög katolikus templom díszmegvilágítása. hatályos
14/2012 (02.09.) Szuhakálló Kossuth u.5. sz. alatti ingatlan tulajdonjogára vonatkozó adásvételi ajánlat. hatályos
15/2012 (02.09.) Az ÉMOP-3.1.3-11 pályázat benyújtása, útfelújítás és járdaépítés támogatására tárgyú 1/2012. (I.03.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
15/2012 (02.09.) Az ÉMOP-3.1.3-11 pályázat benyújtása, útfelújítás és járdaépítés támogatására tárgyú 1/2012. (I.03.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
16/2012 (02.09.) Polgármesteri jelentés hatályos
17/2012 (02.09.) Gondor Olga iskolába utaztatásához támogatás kérése. hatályos
18/2012 (02.27.) A 14/2012.(II.09.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása, a Szuhakálló Kossuth u.5. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei között történő megszerzése. hatályos
19/2012 (02.27.) Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyó, 53/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
20/2012 (03.28.) Közös fenntartásban működő általános iskolák átszervezésének véleményezése. hatályos
21/2012 (03.28.) Andók Veronika ingatlan ajándékozási ajánlata. hatályos
22/2012 (04.18.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
23/2012 (04.18.) A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről. hatályos
24/2012 (04.18.) Tagintézmények 2011. évi közös fenntartásának elszámolása. hatályos
25/2012 (04.18.) 2011. évi ellenőrzési jelentés hatályos
26/2012 (04.18.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve hatályos
27/2012 (04.18.) Folyószámla hitel felvétele hatályos
28/2012 (04.18.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyása. hatályos
29/2012 (04.18.) Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénylése. hatályos
30/2012 (04.18.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. hatályos
31/2012 (04.18.) Rudolftelep község településrendezési eszközei módosításának véleményezése. hatályos
32/2012 (04.18.) Polgármesteri jelentés hatályos
33/2012 (04.18.) Felhatalmazás megbízás keretszerződés megkötésére. hatályos
34/2012 (04.18.) Önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes használatához való hozzájárulás. hatályos
35/2012 (05.21.) Vadna – Sajógalgóc - Sajóivánka képviselő-testületek kezdeményezése Dr. Herczeg Tibor jegyző, körjegyzői helyettesítésére. hatályos
36/2012 (05.31.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2011. évi tevékenységéről. hatályos
36/2012 (05.31.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2011. évi tevékenységéről. hatályos
37/2012 (05.31.) A 2011. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
38/2012 (05.31.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása. hatályos
39/2012 (05.31.) Hulladékkezelési közszolgáltatási díj kompenzálása hatályos
40/2012 (05.31.) Startmunka Program, mezőgazdasági földutak felújítása projekt keretében beszerzendő haszongépjárműre beérkezett szállítói ajánlatok elbírálása. hatályos
41/2012 (05.31.) Polgármesteri jelentés hatályos
41/2012 (05.31.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. hatályos
42/2012 (05.31.) A Pollack Mihály Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázat véleményezése. hatályos
43/2012 (07.05.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének beszámolója a közalapítvány 2011. évi működéséről. hatályos
44/2012 (07.05.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. hatályos
45/2012 (07.05.) Polgármesteri jelentés. hatályos
46/2012 (08.23.) Tájékoztató a közös fenntartásban működő tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. hatályos
47/2012 (08.23.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. hatályos
48/2012 (08.23.) A 2012/2013. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. hatályos
49/2012 (08.23.) Tájékoztató a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási Tanácsában 2012. I. féléve során végzett tevékenységéről. hatályos
50/2012 (08.23.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez nyilatkozat megtétele. hatályos
51/2012 (08.23.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása. hatályos
52/2012 (08.23.) Polgármesteri jelentés. hatályos
53/2012 (09.10.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának II. fordulójában, támogatási igény benyújtása. hatályos
54/2012 (09.10.) Közoktatási intézményfenntartó társulás, társulási megállapodása módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásnak a fenntartói jóváhagyására. hatályos
55/2012 (09.10.) A Pollack Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának fenntartói véleményezése. hatályos
56/2012 (09.10.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés létrehozására, 2013. január 1-jétől hulladékkezelő kiválasztására irányuló pályázat kiírására. hatályos
57/2012 (09.27.) Beszámoló a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda nevelési tevékenységéről a 2011/2012. nevelési év során. hatályos
58/2012 (09.27.) Beszámoló a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről a 2011/2012. tanév során. hatályos
59/2012 (09.27.) Szándéknyilatkozat a Gárdonyi Géza Tagiskola működtetési formájára. hatályos
60/2012 (09.27.) Ellenőrzési terv 2013. évre. hatályos
61/2012 (09.27.) Az Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Szabályzatának módosítása. hatályos
62/2012 (09.27.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása. hatályos
63/2012 (09.27.) KVTÖKT Társulási Iroda megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok. hatályos
64/2012 (09.27.) Polgármesteri jelentés hatályos
65/2012 (10.11.) A Járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás megkötésére irányuló felhatalmazás, a megállapodás jóváhagyása. hatályos
66/2012 (10.11.) Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. hatályos
67/2012 (11.13.) A Gárdonyi Géza Tagiskola működtetési formája. hatályos
68/2012 (11.13.) Közös önkormányzati hivatal létrehozása. hatályos
69/2012 (11.13.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedési- és ütemterv. hatályos
70/2012 (11.13.) Közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás jóváhagyása. hatályos
71/2012 (11.13.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándékok jóváhagyása. hatályos
72/2012 (11.13.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés létrehozására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás, az ajánlattevők körének jóváhagyása. hatályos
73/2012 (11.13.) Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 jelű, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárása, hivatalos közbeszerzési tanácsadójának, a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztására. hatályos
74/2012 (11.13.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételhez pályázat benyújtása. hatályos
75/2012 (11.29.) Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. hatályos
76/2012 (11.29.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója. hatályos
77/2012 (11.29.) A Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kibocsátása, jóváhagyása. hatályos
78/2012 (11.29.) Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 jelű, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának megindítása, az ajánlattevők körének jóváhagyása. hatályos
79/2012 (11.29.) Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 jelű, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása. hatályos
80/2012 (11.29.) Megállapodás könyvtári feladat ellátására. hatályos
81/2012 (11.29.) Karácsonyi rendezvény lebonyolítása hatályos
82/2012 (11.29.) Szuhakálló községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv megszüntetése. hatályos
83/2012 (11.29.) Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok nyitásának kezdeményezése. hatályos
84/2012 (11.29.) Felhatalmazás a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás jövőbeni feladatainak és működésének meghatározásához szükséges döntéshozatalra. hatályos
85/2012 (11.29.) A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásában, a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása. hatályos
86/2012 (11.29.) Polgármesteri jelentés hatályos
87/2012 (11.29.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
88/2012 (12.13.) A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyása. hatályos
89/2012 (12.13.) Együttműködési megállapodás megkötésére az SWR Bauconsulting Kft-vel. hatályos
90/2012 (12.13.) Nyilatkozat önkormányzati adósságkonszolidációhoz. hatályos
91/2012 (12.13.) Felhatalmazás adósságkonszolidációban való részvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére. hatályos
92/2012 (12.19.) A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok megállapítása. hatályos
93/2012 (12.19.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2013. évi megállapítása. hatályos
94/2012 (12.19.) Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek 2013. évi bérleti díjának megállapítása. hatályos
95/2012 (12.19.) A 051/10 és 051/25 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása. hatályos
96/2012 (12.20.) A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban, az eljárás eredményének megállapítása. hatályos