Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2005. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2005 (01.05.) Tinyó Ottó polgármester illetményének megállapítása. hatályos
2/2005 (01.05.) Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. hatályos
3/2005 (02.10.) Polgármesteri jelentés hatályos
4/2005 (02.10.) Tinyó Ottó polgármester illetményének megállapítása. hatályos
5/2005 (02.10.) Alkalmazotti étkezési kedvezmények, juttatások 2005. évi megállapítása hatályos
6/2005 (02.10.) Ellátási szerződés családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére. hatályos
7/2005 (02.10.) IDONEUS Bt. anyagi támogatás ügye. hatályos
8/2005 (02.10.) Általános Iskola tornatermének bővítésére, felújítására pályázat benyújtása hatályos
9/2005 (02.10.) ISPA project önrészének biztosítása. hatályos
10/2005 (02.10.) Az önkormányzat 2005. évi közbeszerzési terve. hatályos
11/2005 (02.10.) 2005. évi önkormányzati kiemelt célok meghatározása hatályos
12/2005 (02.10.) Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. hatályos
13/2005 (02.22.) Zárt ülés elrendelése hatályos
14/2005 (02.22.) Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása hatályos
15/2005 (02.22.) Általános iskola bővítése, felújítása közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. hatályos
16/2005 (04.07.) Polgármesteri jelentés hatályos
17/2005 (04.07.) Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek között. hatályos
18/2005 (04.07.) A 2004. évi belső ellenőrzés tapasztalatai az önkormányzat által fenntartott intézmények működésének törvényessége terén hatályos
19/2005 (04.07.) Pályázat kiírása a szuhakállói Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői megbízásának betöltésére hatályos
20/2005 (04.07.) Hitel-kérelem az OTP Bank Rt-től. hatályos
21/2005 (04.07.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. hatályos
22/2005 (05.18.) Pályázat európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére hatályos
23/2005 (05.18.) IKT pályázati támogatásból megvalósuló projekt önrészének biztosítása hatályos
24/2005 (05.18.) Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. hatályos
25/2005 (05.18.) A Közoktatási Ellátási Körzet létrehozásáról szóló Együttműködési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése hatályos
26/2005 (05.18.) Támogatás megelőlegező hitel-kérelem az OTP Bank Rt-től. hatályos
27/2005 (05.18.) IKT eszközbeszerzés közbeszerzési ajánlati felhívása hatályos
28/2005 (05.18.) Általános Iskola tornaterem bővítése építési beruházás közbeszerzési ajánlati felhívása hatályos
29/2005 (06.22.) IKT pályázati támogatásból megvalósuló projekt önrészének biztosításáról szóló határozat módosítása hatályos
30/2005 (06.22.) Európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése tárgyában hozott határozat módosítása hatályos
31/2005 (06.30.) Polgármesteri jelentés hatályos
32/2005 (06.30.) Általános iskola tornatermének bővítése, közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása hatályos
33/2005 (06.30.) Hitel-kérelem az OTP Bank Rt-től hatályos
34/2005 (06.30.) Általános Iskola tornatermének bővítésére, felújítására elnyert TEKI pályázati támogatás igénybevétele hatályos
34/2005 (06.30.) Általános Iskola tornatermének bővítésére, felújítására elnyert TEKI pályázati támogatás igénybevétele hatályos
35/2005 (06.30.) Az önkormányzat 2005. évi közbeszerzési tervének módosítása hatályos
36/2005 (06.30.) Az Általános Iskola Alapító okiratának módosítása hatályos
37/2005 (06.30.) Belső ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önálló költségvetési intézmények 2004. évi gazdálkodása szabályszerűségének tapasztalatairól. hatályos
38/2005 (06.30.) Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása hatályos
39/2005 (06.30.) Belső Ellenőrzési Társulás létrehozása hatályos
40/2005 (06.30.) Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervként való működésének megszüntetése hatályos
41/2005 (06.30.) Dr. Szabó Andrea fogszakorvos anyagi támogatás iránti kérelme hatályos
42/2005 (07.22.) Zárt ülés elrendelése hatályos
43/2005 (07.22.) Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása hatályos
44/2005 (07.22.) A szuhakállói Általános Iskola információs és kommunikációs technológia (IKT) eszköz beszerzése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása hatályos
45/2005 (07.22.) Az Általános iskola bútorbeszerzéséhez a szállító kiválasztása hatályos
46/2005 (08.25.) Polgármesteri jelentés hatályos
47/2005 (08.25.) Az önkormányzat 2005. I. félévi költségvetési beszámolója hatályos
48/2005 (08.25.) 2005/2006. évre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása hatályos
49/2005 (08.25.) A Zöld Titkok Kastélyóvodája Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálása hatályos
50/2005 (08.25.) A szuhakállói Általános Iskola Házirendjének jóváhagyása hatályos
51/2005 (08.25.) A szuhakállói Általános Iskola Házirendjének jóváhagyása hatályos
52/2005 (08.25.) A védőnői állás betöltése hatályos
52/2005 (10.27.) Polgármesteri jelentés hatályos
53/2005 (08.25.) Ellátási szerződés családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységre hatályos
54/2005 (08.25.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszerhez való csatlakozás hatályos
55/2005 (10.27.) Felhatalmazás intézményfenntartó társulás létrehozására irányuló tárgyalásik kezdeményezésére. hatályos
57/2005 (10.27.) Óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése hatályos
58/2005 (10.27.) Oktatási intézmények helyiségeinek intézményi alaptevékenységen túlmenő hasznosítása szabályozása hatályos
59/2005 (10.27.) Tinyó Ottó polgármester felterjesztése állami kitüntetésre hatályos
60/2005 (10.27.) Csatlakozás a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségéhez hatályos
61/2005 (10.27.) : Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
61/2005 (10.27.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
62/2005 (11.24.) Polgármesteri jelentés hatályos
63/2005 (11.24.) 2005. III. negyedévi költségvetési beszámoló hatályos
64/2005 (11.24.) Az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója hatályos
65/2005 (11.24.) Ellátási szerződés családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére. hatályos
66/2005 (12.15.) Polgármesteri jelentés hatályos
67/2005 (12.15.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési terve hatályos
68/2005 (12.15.) Tájékoztatás az önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények minőségirányítási tevékenységének értékeléséről hatályos
69/2005 (12.15.) Belső ellenőrzési terv 2006. évre hatályos
70/2005 (12.15.) Közétkeztetés térítési díjainak és az alkalmazotti étkezési kedvezmények, juttatások 2006. évi megállapítása hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright