Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2007. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2007 (02.08.) A Gárdonyi Géza tagiskola 2006. szeptember-december havi közös fenntartásának elszámolása. hatályos
2/2007 (02.08.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2007. évi költségvetés-tervezete hatályos
3/2007 (02.08.) Polgármesteri jelentés hatályos
4/2007 (02.08.) A képviselő-testület 2007. évi munkaterve hatályos
5/2007 (02.08.) Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelme hatályos
6/2007 (02.08.) Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme hatályos
7/2007 (02.08.) MJ Ranch Kft. termőföld haszonbérleti ajánlata hatályos
8/2007 (02.08.) Községi szennyvízberuházás előkészítése hatályos
9/2007 (02.08.) MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának átvétele. hatályos
10/2007 (03.22.) Polgármesteri jelentés hatályos
11/2007 (03.22.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása. hatályos
12/2007 (03.22.) Együttműködési megállapodás a kisebbségi önkormányzat részére használatba adott vagyon használatának szabályairól hatályos
13/2007 (03.22.) Felhatalmazás intézményfenntartó társulás létrehozására irányuló tárgyalások kezdeményezésére. hatályos
14/2007 (03.22.) A Gárdonyi Géza Tagiskola kerítés és térburkolat építésére pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása. hatályos
15/2007 (03.22.) Közművelődési Társulási Megállapodás aláírása hatályos
16/2007 (03.22.) Tóth Árpádné Múcsony Bartók B.u.47.sz.alatti lakos ingatlanvásárlási ajánlata hatályos
17/2007 (03.22.) 126/2 hrsz. alatti ingatlan címrendezése. hatályos
18/2007 (03.22.) A Kazincbarcikai Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság anyagi támogatás iránti kérelme hatályos
19/2007 (03.22.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása hatályos
20/2007 (03.22.) Tinyó Ottó polgármesterrel szemben fegyelmi és kártérítési eljárás indítására irányuló javaslat. hatályos
21/2007 (04.12.) Az Ádám Jenő Központi Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Tagiskola Minőségirányítási Programja. hatályos
22/2007 (04.12.) Polgármesteri jeklentés hatályos
23/2007 (04.12.) 2006. évi ellenőrzési jelentés hatályos
24/2007 (04.12.) Az Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési terve hatályos
25/2007 (04.12.) hatályos
25/2007 (04.12.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. hatályos
26/2007 (04.12.) Virágos, rendezett porta” környezetszépítő verseny meghirdetése. hatályos
27/2007 (04.12.) Állomás út, Vörösmarty út, Vintertelep út javítására ajánlat kérés hatályos
28/2007 (04.12.) Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyben hatályos
29/2007 (05.10.) Az Ádám Jenő Általános Iskola igazgatói beosztására benyújtott pályázatok véleményezése hatályos
30/2007 (05.17.) Ellátási szerződés módosítása családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére. hatályos
31/2007 (05.17.) Polgármesgteri jelentés hatályos
32/2007 (05.17.) A 2006. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
32/2007 (05.17.) A 2006. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
33/2007 (05.17.) A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minőségirányítási Programja. hatályos
34/2007 (05.17.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2007. évi támogatására igényelt előleg lemondása hatályos
35/2007 (05.17.) Lakatos János építési telek vásárlás iránti kérelme. hatályos
36/2007 (05.17.) Közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása hatályos
37/2007 (05.17.) Közintézmények akadálymentesítése hatályos
38/2007 (06.14.) Háziorvos és védőnő beszámolója Szuhakálló község egészségügyi helyzetéről. hatályos
39/2007 (06.14.) Barnáné Várnai Enikő védőnő határozott idejű kinevezésének módosítása hatályos
40/2007 (06.14.) Polgármesteri jelentés hatályos
41/2007 (06.14.) Az önkormányzat Gazdasági Programja 2007-2010. közötti időszakra hatályos
42/2007 (06.14.) Megállapodás az egyházi temető köztemetőként való használatáról hatályos
43/2007 (06.14.) Intézményfenntartó társulás létrehozása óvodai nevelési feladatok ellátására Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testületével. hatályos
44/2007 (06.14.) Óvodai konyha átszervezése hatályos
45/2007 (06.14.) Alapító okirat módosítása hatályos
46/2007 (06.14.) Zöld Titkok Kastélyóvodája Napközi Otthonos Óvoda közoktatási intézmény, költségvetési szerv megszüntetése hatályos
47/2007 (06.14.) Zöld Titkok Kastélyóvodája Napközi Otthonos Óvoda közoktatási intézmény intézményvezetői megbízásának visszavonása. hatályos
48/2007 (06.14.) Polgármester heylettesítése a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában. hatályos
49/2007 (06.14.) Szociális Szolgáltató Intézményműködtető társuláshoz csatlokozás. hatályos
50/2007 (07.12.) Folyószámla hitel felvétele hatályos
51/2007 (07.12.) Csatlakozás a Borsod-Torna-Gömör Leader Akciócsoporthoz hatályos
52/2007 (08.06.) Oktatási intézmények helyiségeinek intézményi alaptevékenységen túlmenő hasznosítása szabályozása hatályos
53/2007 (08.30.) Polgármesteri jelentés hatályos
54/2007 (08.30.) 2007. I. félévi költségvetési beszámoló hatályos
55/2007 (08.30.) 2007/2008. évre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása hatályos
56/2007 (08.30.) Boros Béla miskolci lakos ingatlanvásárlási ajánlata hatályos
57/2007 (08.30.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszerhez való csatlakozás. hatályos
58/2007 (09.03.) Farkas Olivér Szuhakálló díszpolgára saját halottá történő nyilvánítása és a temetési költséghez való hozzájárulás. hatályos
59/2007 (09.20.) Beszámoló a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és Szuhakálló közbiztonsági helyzetéről. hatályos
60/2007 (09.20.) Szuhakálló község szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése. hatályos
61/2007 (09.20.) Polgármesteri jelentés hatályos
62/2007 (09.20.) Közvilágítási szolgáltató kiválasztása hatályos
63/2007 (09.20.) Borsod-Torna-Gömör Leader Helyi közösségben az önkormányzat képviselete. hatályos
64/2007 (09.20.) Hubertus lovas-versengéshez helyszín biztosítása hatályos
65/2007 (09.20.) Idősek estje rendezvény hatályos
66/2007 (10.18.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2007. július-december közötti időszakra eső tagintézményi költségvetése. hatályos
67/2007 (10.18.) Polgármesteri jelentés hatályos
68/2007 (10.18.) Beszámoló a 2003-2008 évre vonatkozó, 40 település – köztük Szuhakálló helyi hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról. hatályos
69/2007 (10.18.) Együttműködési Megállapodás a Máltai Gondoskodás Kht. és Szuhakálló Községi Önkormányzat között hatályos
70/2007 (10.18.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. hatályos
71/2007 (10.18.) Közalkalmazotti jogviszony megszűnésével összefüggő többlet-bérkeret biztosítása hatályos
72/2007 (10.29.) Sajókaza községi önkormányzat társulási ajánlata a családsegítő- és gyermekjóléti feladatok közös ellátására. hatályos
73/2007 (11.29.) Polgármesteri jelentés hatályos
74/2007 (11.29.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója hatályos
75/2007 (11.29.) 2007. III. negyedévi költségvetési beszámoló hatályos
76/2007 (11.29.) Ellenőrzési terv 2008. évre hatályos
77/2007 (11.29.) Karácsonyi díszkivilágítás megrendelése hatályos
78/2007 (11.29.) Karácsonyi rendezvény lebonyolítása hatályos
79/2007 (11.29.) Márton Csaba r.százados Sajókazai Rendőrőrs őrsparancsnoki megbízásának véleményezése. hatályos
80/2007 (11.29.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
81/2007 (12.13.) Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi tevékenységéről. hatályos
82/2007 (12.13.) Közétkeztetés térítési díjainak és az alkalmazotti étkezési kedvezmények, juttatások 2008. évi megállapítása hatályos
83/2007 (12.13.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységéről hatályos
84/2007 (12.13.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2008. évi bérleti díjának megállapítása. hatályos
85/2007 (12.13.) Kazincbarcikai városi Rendőrkapitányság vezetői megbízásának véleményezése hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright