Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2008. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2008 (01.17.) Polgármesteri jelentés hatályos
2/2008 (01.17.) Kazincbarcika Kistérség Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terve. hatályos
3/2008 (01.17.) Kazincbarcika város és Társult települések Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terve. hatályos
4/2008 (01.17.) Sajókaza III. szénbánytelek igénybevételi ütemtervének véleményezése hatályon kívül
5/2008 (01.17.) Tagintézményekben foglalkoztatottak részére nyújtandó munkáltatói juttatáshoz költségvetési fedezet biztosítása. hatályos
6/2008 (01.17.) Tinyó Ottó polgármester illetményének megállapítása. hatályos
7/2008 (01.17.) Közüzemi és közvilágítási szolgáltatásra szerződéskötés. hatályos
8/2008 (01.17.) Álláshely megszüntetése és létrehozása hatályos
9/2008 (02.21.) Polgármesteri jelentés hatályos
10/2008 (02.21.) A képviselő-testület 2008. évi munkaterve hatályos
11/2008 (02.21.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezete. hatályos
11/2008 (02.21.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetés-tervezete. hatályos
12/2008 (02.21.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008. évi tagintézményi költségvetés-tervezete. hatályos
13/2008 (02.21.) Sajókaza településrendezési terve módosításának véleményezése. hatályos
14/2008 (02.21.) Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése hatályos
15/2008 (02.21.) Szavazatszámláló Bizottság kiegészítése, új tagok megválasztása hatályos
16/2008 (02.21.) Tóth József szuhakállói lakos ingatlanvásárlási szándéka. hatályos
17/2008 (02.21.) Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti ingatlanban található helyiség hasznosítása. hatályos
18/2008 (02.21.) Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
19/2008 (02.21.) Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme hatályos
20/2008 (02.21.) Sz. Doszpoly Margit kazincbarcikai lakos anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
21/2008 (02.21.) ÉRV Zrt. vagyonkezelésében lévő, vízbázis tulajdonrész igénylése. hatályos
22/2008 (03.13.) Polgármesteri jelentés hatályos
23/2008 (03.13.) Tagintézmények 2007. évi közös fenntartásának elszámolása. hatályos
24/2008 (03.13.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2008. évi kiemelt célok megállapítása. hatályos
25/2008 (03.13.) „Virágos, rendezett porta” környezetszépítő verseny meghirdetése. hatályos
26/2008 (03.13.) Falunap szervezése hatályos
27/2008 (03.13.) Eseti Bizottság tagjainak megválasztása hatályos
28/2008 (03.13.) Sajókaza III. szénbányatelek igénybevételi ütemtervének véleményezése. hatályos
29/2008 (03.13.) Sajókaza III. szénbányatelek használatbavételéhez szükséges kisajátítási eljáráshoz befogadó nyilatkozat. hatályos
30/2008 (03.13.) Ormosszén Kft. adásvételi ajánlata. hatályos
31/2008 (03.13.) Önkormányzati tulajdonú területek mazőgazdasági haszonbérbe adása Boros Zoltán szuhakállói lakos részére. hatályos
32/2008 (03.13.) Gázfogadó állomásnak helyt adó ingatlanok értékesítése. hatályos
33/2008 (03.13.) Pályázat benyújtása az Állomás, Vörösmarty út felújítására. hatályos
34/2008 (04.10.) Polgármesteri jelentés hatályos
35/2008 (04.10.) 2007. évi ellenőrzési jelentés hatályos
36/2008 (04.10.) Az Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési terve hatályos
37/2008 (04.10.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. hatályos
38/2008 (04.10.) A 30/2008 (03.13.) számú képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
39/2008 (04.10.) Pályázat benyújtása az Állomás, Vörösmarty út felújítására. hatályos
40/2008 (04.10.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása hatályos
41/2008 (04.10.) A 26/2008.(03.13.) számú határozat módosítása. hatályos
42/2008 (04.10.) Eseti Bizottság külsős tagjainak megválasztása hatályos
43/2008 (05.14.) Csatlakozás a Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez. hatályos
44/2008 (05.14.) Pályázat benyújtása a Gárdonyi Géza Tagiskola kerítés létesítésére, udvar burkolására. hatályos
45/2008 (05.14.) Önkormányzati résztvétel a Nemezeti Vágta programon. hatályos
46/2008 (05.22.) Polgármesteri jelentés hatályos
47/2008 (05.22.) A 2007. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
48/2008 (05.22.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás elfogadása. hatályos
49/2008 (05.22.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása. hatályos
50/2008 (05.22.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. hatályos
51/2008 (05.22.) Folyószámla hitel felvétele hatályos
52/2008 (05.22.) Önkormányzati tulajdonú, belterületi ingatlanok értékesítése. hatályos
53/2008 (05.22.) Keretmegállapodás kötése játszótér kialakítására irányuló pályázat elkészítésére hatályos
54/2008 (06.19.) Közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2007/2008. tanév tapasztalatai alapján. hatályos
55/2008 (06.19.) Közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2007/2008. nevelési év tapasztalatai alapján. hatályos
56/2008 (06.19.) Megbízás Szuhakálló szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztítótelep tervdokumentációjának és a beruházás megvalósítására irányuló pályázat elkészítésére. hatályos
57/2008 (06.19.) Kistérségi Közoktatás-fejlesztési Intézkedési Terv jóváhagyása. hatályos
58/2008 (06.19.) Szuhakálló község 2007. évi Egészségképe. hatályos
59/2008 (06.19.) Polgármesteri jelentés hatályos
60/2008 (07.21.) A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési munkálataira benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálása, kivitelező megbízása. hatályos
61/2008 (07.21.) Az orvosi rendelő akadálymentesítési munkálataira benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálása, kivitelező megbízása hatályos
62/2008 (07.21.) Folyószámla hitelszerződéshez az 51/2008.(05.22.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
63/2008 (08.28.) Tájékoztató a közös fenntartásban működő tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról hatályos
64/2008 (08.28.) Polgármesteri jelentés hatályos
65/2008 (08.28.) 2008. I. félévi költségvetési beszámoló hatályos
66/2008 (08.28.) 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. hatályos
67/2008 (08.28.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása hatályos
68/2008 (08.28.) Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése hatályos
69/2008 (08.28.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. hatályos
70/2008 (08.28.) Pályázat kiírása védőnői munkakör helyettesítésére. hatályos
71/2008 (08.28.) Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. hatályos
72/2008 (08.28.) Szuhakálló községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának kiegészítése, új tagok választása. hatályos
73/2008 (09.25.) Kazincbarcikai Rendőrkapitány beszámolója a közbiztonságról. hatályos
74/2008 (09.25.) Polgármesteri jelentés hatályos
75/2008 (09.25.) Beszámoló polgármester 2008. első félévben a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett tevékenységről. hatályos
76/2008 (09.25.) Csatlakozás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázati rendszer 2009. évi fordulójához. hatályos
77/2008 (09.25.) Védőnői állás helyettesítésére kiírt pályázatok elbírálása. hatályos
78/2008 (09.25.) Idősek estje rendezvény hatályos
79/2008 (09.25.) Hubertus lovas-versengéshez helyszín biztosítása hatályos
80/2008 (09.25.) Megbízás Szuhakálló szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztítótelep beruházás megvalósítására irányuló pályázati előmunkálatok elvégzésére. hatályos
81/2008 (09.25.) Izsófalvai Mentőállomás anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
82/2008 (09.25.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás elfogadása. hatályos
83/2008 (09.25.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás elfogadása. hatályos
84/2008 (09.25.) Együttműködő szervezetként résztvétel az Integrált Közösségi Tér Cím elnyerésére irányuló pályázatban. hatályos
85/2008 (10.16.) A Múcsony-Alberttelepi részletre értékesített lakások értékesítésével kapcsolatos beszámoló. hatályos
86/2008 (10.16.) Ádám Jenő Általános Iskola intézményi alapdokumentumainak véleményezése. hatályos
87/2008 (10.16.) Polgármesteri jelentés hatályos
88/2008 (10.16.) Ellenőrzési terv 2009. évre hatályos
89/2008 (10.16.) Múcsony településrendezési terve módosításának véleményezése hatályos
90/2008 (10.16.) Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyben hatályos
91/2008 (10.16.) Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való résztvétel. hatályos
92/2008 (11.20.) Polgármesteri jelentés hatályos
93/2008 (11.20.) 2008. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. hatályos
94/2008 (11.20.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója. hatályos
95/2008 (11.20.) Sajókaza községi Önkormányzat társulási ajánlata a családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. hatályos
96/2008 (11.20.) Európai Uniós EMVA pályázat elkészítése és benyújtása kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően. hatályos
97/2008 (11.20.) Önkormányzati tulajdonú területek mezőgazdasági haszonbérbe adása Boros Zoltán szuhakállói lakos részére. hatályos
98/2008 (11.20.) MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, szennyvíztisztító-telep elhelyezése célra hatályos
99/2008 (11.20.) Karácsonyi rendezvény lebonyolítása. hatályos
100/2008 (11.20.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
101/2008 (12.11.) Polgármesteri jelentés hatályos
102/2008 (12.11.) Polgármesteri beszámoló a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban 2008. II. félévben végzett tevékenységről. hatályos
103/2008 (12.11.) A szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátás (hajléktalanok nappali intézménye) biztosítása a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérség területén élő hajléktalanok számára intézményi társulás által. hatályos
104/2008 (12.11.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Minőségirányítási Program (2009-2013) elfogadása. hatályos
105/2008 (12.11.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak és az alkalmazottak étkezési kedvezményeinek, juttatásainak 2009. évi megállapítása. hatályos
106/2008 (12.11.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, helyiségek 2009. évi bérleti díjának megállapítása. hatályos
107/2008 (12.11.) Konzorciumi közreműködőként részt vétel a TÁMOP-5.3.1/08/2. pályázatban. hatályos
108/2008 (12.11.) Tinyó Ottó polgármester jubileumi jutalomra való jogosult-ságának megállapítása. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright