Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2009. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2009 (01.15.) Múcsony településrendezési terve módosításának véleményezése. hatályos
2/2009 (02.12.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2009. évi költségvetés-tervezete. hatályos
3/2009 (02.12.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2009. évi tagintézményi költségvetés-tervezete. hatályos
4/2009 (02.12.) Polgármesteri jelentés hatályos
5/2009 (02.12.) A képviselő-testület 2009. évi munkaterve hatályos
6/2009 (02.12.) Kurityán településrendezési terv egyeztetési anyagának véleményezése. hatályos
7/2009 (02.12.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2009. évi kiemelt célok megállapítása. hatályos
8/2009 (02.12.) Telekalakítás után létrejövő 016/2 hrsz-ú ingatlan (elkerülő út) átminősítésének kezdeményezése. hatályos
9/2009 (02.12.) Ügyrendi Bizottság kiegészítése, új tag választása. hatályos
10/2009 (02.12.) Önkormányzat résztvétele a 2009-es Nemzeti Vágtán. hatályos
11/2009 (02.12.) Kazincbarcikai Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány támogatás iránti kérelme. hatályos
12/2009 (02.12.) Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
13/2009 (02.12.) Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
14/2009 (02.12.) A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési munkálataihoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére vállalkozó megbízása. hatályos
15/2009 (02.12.) Az Egészségház akadálymentesítési munkálataihoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére vállalkozó megbízása. hatályos
16/2009 (02.24.) Kazincbarcika város és a társult települések Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervének fenntartói jóváhagyása, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében. hatályos
17/2009 (02.24.) Borsod-Torna-Gömör Egyesület részére fizetendő 2009. évi tagdíj jóváhagyása. hatályos
18/2009 (02.24.) Szuhakálló, külterület 094, 092 hrsz-ú út művelési ágú ingatlanok bányászati célú használatához hozzájárulás. hatályos
19/2009 (02.25.) Munkabérhitel felvétele. hatályos
20/2009 (03.19.) A Timpanon Kft megbízása a községi rendezvényekről televíziós tudósításra. hatályos
21/2009 (04.09.) Polgármesteri jelentés hatályos
22/2009 (04.09.) Tagintézmények 2008. évi közös fenntartásának elszámolása. hatályos
23/2009 (04.09.) 2008. évi ellenőrzési jelentés hatályos
24/2009 (04.09.) Az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve hatályos
25/2009 (04.09.) 2009. évi közfoglalkoztatási terv. hatályos
26/2009 (04.09.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi tevékenységéről hatályos
27/2009 (04.09.) Falunap szervezése hatályos
28/2009 (04.09.) Eseti Bizottság tagjainak megválasztása . hatályos
29/2009 (04.09.) Regisztráció Portapartner Programban. hatályos
30/2009 (04.09.) Jutalmazáshoz költségvetési fedezet biztosítása. hatályos
31/2009 (04.09.) Helyi Választási Bizottság kiegészítése, új tagok választása. hatályos
32/2009 (04.09.) Eseti Bizottság külsős tagjainak megválasztása hatályos
33/2009 (05.14.) Polgármesteri jelentés hatályos
34/2009 (05.14.) A 2008. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
35/2009 (05.14.) Polgármesteri Hivatal működésének felülvizsgálata, alapító okiratának módosítása. hatályos
36/2009 (05.14.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása. hatályos
37/2009 (05.14.) Pályázat működésképtelen önkormányzatok támogatására. hatályos
38/2009 (05.14.) Folyószámla hitel felvétele hatályos
39/2009 (05.14.) Pályázat benyújtása a Gárdonyi Géza Tagiskola kerítés létesítésére, udvar burkolására hatályos
40/2009 (05.14.) Pályázat benyújtása az Állomás-Vörösmarty út felújítására, burkolat megerősítésére. hatályos
41/2009 (05.14.) Falunap szervezése hatályos
42/2009 (05.14.) Juttatáshoz költségvetési fedezet biztosítása. hatályos
43/2009 (06.18.) Polgármesteri jelentés hatályos
44/2009 (06.18.) Központi Orvosi Ügyelet működtetésére irányuló vállalkozási szerződés jóváhagyása. hatályos
45/2009 (06.18.) Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyben. hatályos
46/2009 (06.18.) Tinyó Ottó polgármester részére ajándékutalvány juttatás biztosítása. hatályos
47/2009 (07.16.) Zárt ülés elrendelése. hatályos
48/2009 (07.16.) A Múcsonyt-Szuhakállót elkerülő út, szuhakállói szakasza tulajdonjogi helyzetének rendezése. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás 016/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi ajánlata. hatályos
49/2009 (08.27.) Közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2008/2009. tanév tapasztalatai alapján. hatályos
50/2009 (08.27.) Közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2008/2009. nevelési év tapasztalatai alapján. hatályos
51/2009 (08.27.) Tájékoztató a közös fenntartásban működő tagintézmények 2009. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
52/2009 (08.27.) Az önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolója. hatályos
53/2009 (08.27.) 2009/2010. tanévre, a tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. hatályos
54/2009 (08.27.) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, szennyvízberuházás megvalósítására irányuló pályázati formán való önkormányzati résztvétel. hatályos
55/2009 (08.27.) Polgármesteri jelentés hatályos
56/2009 (08.27.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal vagyonbiztonsági rendszerének kiépítésére; struktúrált informatikai hálózat és elektronikus adatarchiváló rendszer létesítésére. hatályos
57/2009 (08.27.) 089/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi ajánlat. hatályos
58/2009 (..) 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbeadása. hatályos
59/2009 (08.27.) Pályázat Szuhakálló község Egészségtervének elkészítésére, döntés a pályázathoz kapcsolódó megbízásokról. hatályos
60/2009 (08.27.) Áramszolgáltatók extrabevételeiből származó energia-támogatásokra irányuló pályázaton való résztvétel. hatályos
61/2009 (08.27.) Önkormányzati tulajdonú közutak közlekedési tábláinak felülvizsgálata. hatályos
62/2009 (08.27.) A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum működéséből eredő, esetleges káros hatások kiderítése érdekében, kapcsolat felvétel az MTA MAB Bányászati-Földtudományi-Környezettudományi Szakbizottságával. hatályos
63/2009 (09.03.) A MÁV Zrt tulajdonában lévő, Szuhakálló község belterületén található ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, kisajátítási eljárást megelőző adásvétel keretei között. hatályos
64/2009 (09.24.) Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonságról. hatályos
65/2009 (09.24.) Polgármesteri jelentés. hatályos
66/2009 (09.24.) Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2009. I. félévi tevékenységéről. hatályos
67/2009 (09.24.) Idősek estje rendezvény hatályos
68/2009 (09.24.) Csatlakozás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázati rendszer 2010. évi fordulójához. hatályos
69/2009 (09.24.) Kivitelezők megbízása a Polgármesteri Hivatal vagyonbiztonsági rendszerének kiépítésére; struktúrált informatikai hálózat és elektronikus adatarchiváló rendszer létesítésére. hatályos
70/2009 (09.24.) Helyettesítő védőnő kinevezése. hatályos
71/2009 (10.16.) Egészségterv pályázat benyújtása. hatályos
72/2009 (11.19.) A Múcsony-Alberttelepi részletre értékesített lakások értékesítésével kapcsolatos beszámoló. hatályos
73/2009 (11.19.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója hatályos
74/2009 (11.19.) Polgármesteri jelentés hatályos
75/2009 (11.19.) Tájékoztatás az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről. hatályos
76/2009 (11.19.) Ellenőrzési terv 2010. évre hatályos
77/2009 (11..) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása. hatályos
78/2009 (11.19.) Karácsonyi rendezvény lebonyolítása hatályos
79/2009 (11.19.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
80/2009 (12.10.) Polgármesteri jelentés hatályos
81/2009 (12.10.) Beszámoló polgármester 2009. második félévben a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett tevékenységről hatályos
82/2009 (12.10.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2010. évi megállapítása. hatályos
83/2009 (12.10.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottok természetbeni-, béren kívüli juttatásának 2010. évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. hatályos
84/2009 (12.10.) Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek 2009. évi bérleti díjának megállapítása. hatályos
85/2009 (12.10.) Köztisztviselői cafeteria-juttatáshoz költségvetési fedezet meghatározása. hatályos
86/2009 (12.10.) Címzetes főjegyzői címre való felterjesztésre vonatkozó javaslat. hatályos
87/2009 (12.10.) A 22/2009.(IV.03.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása, hozzájárulás elkülönített számlán kezelt pénzösszeg falhasználásához. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright