Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2010. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2010 (01.21.) A MÁV Zrt. tulajdonában lévő, Szuhakálló község belterületén található ingatlanok egy részének nyilvános árverés útján történő értékesítése. hatályos
2/2010 (01.21.) A 2010. évi köztisztviselői cafeteria-juttatáshoz költségvetési fedezet meghatározásáról szóló 85/2009.(XII.10.) képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
3/2010 (01.21.) Költségvetési fedezet biztosítása, fénymásoló beszerzéshez a Polgármesteri Hivatalban. hatályos
4/2010 (01.28.) Az Ádám Jenő Általános Iskola beszámolója a 2007-2009. évek oktató-nevelő tevékenységéről. hatályos
5/2010 (01.28.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák beszámolója a 2007-2009. évek nevelési tevékenységéről. hatályos
6/2010 (01.28.) A képviselő-testület 2010. évi munkaterve. hatályos
7/2010 (01.28.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosításának jóváhagyása. hatályos
8/2010 (01.28.) Polgármesteri jelentés hatályos
9/2010 (02.11.) Zárt ülés elrendelése. hatályos
10/2010 (02.11.) Tagintézmények 2009. évi közös fenntartásának elszámolása. hatályos
11/2010 (02.11.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2010. évi költségvetés-tervezete. hatályos
11/2010 (02.11.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2010. évi költségvetés-tervezete. hatályos
12/2010 (02.11.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2010. évi költségvetés-tervezete. hatályos
13/2010 (02.11.) Város- és községgazdálkodás szakfeladaton üres álláshely megszüntetése. hatályos
14/2010 (02.11.) Javaslat az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervére. hatályos
15/2010 (02.11.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2010. évi kiemelt célok megállapítása. hatályos
16/2010 (02.11.) Polgármesteri jelentés hatályos
17/2010 (02.11.) Rövid lejáratú hitelfelvétel a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra- és fejlesztésre a 1102415482 számú MVH határozat szerint igénybe vehető támogatás megelőlegezésére. hatályos
18/2010 (02.11.) Vállalkozási szerződés projekt menedzsment feladatok ellátására. hatályos
19/2010 (02.11.) Kivitelezői fővállalkozói szerződés játszótér létesítésére. hatályos
20/2010 (02.11.) Pályázat benyújtása a Nemzeti Horizont Alapítványhoz. hatályos
21/2010 (02.11.) Munkabérhitel felvétele. hatályos
22/2010 (02.11.) zárt ülés hatályos
23/2010 (04.08.) Polgármesteri jelentés. hatályos
24/2010 (04.08.) 2009. évi ellenőrzési jelentés hatályos
25/2010 (04.08.) Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve. hatályos
26/2010 (04.08.) Községi Kulturális rendezvények 2010. évben; Juniális szervezése. hatályos
27/2010 (04.08.) Eseti Bizottság tagjainak megválasztása. hatályos
28/2010 (04.08.) A MÁV Zrt. tulajdonában lévő, Szuhakálló község belterületén található ingatlanok egy részének nyilvános árverés útján történő értékesítése. hatályos
29/2010 (04.08.) A MÁV Zrt. adásvételi ajánlata a Szuhakálló község belterületén található 231/6, 231/15 és 231/18 hrsz-ú ingatlanokra. hatályos
30/2010 (04.08.) Közvilágítási hálózat korszerűsítése. hatályos
31/2010 (04.08.) A görög katolikus templom díszmegvilágítása. hatályos
32/2010 (04.08.) Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
33/2010 (04.08.) Sajókazai Rendőrőrs anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
34/2010 (04.08.) Folyószámla hitel felvétele. hatályos
35/2010 (04.08.) Feladattal nem terhelt felhalmozási célú előirányzat kiadásainak meghatározása. hatályos
36/2010 (04.08.) Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyben. hatályos
37/2010 (04.08.) Eseti Bizottság külsős tagjainak megválasztása hatályos
38/2010 (04.08.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse őrsparancsnoki megbízatásának véleményezése. hatályos
39/2010 (05.13.) A Kazincbarcikai összevont Óvodák intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat véleményezése. hatályos
40/2010 (05.13.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója. hatályos
41/2010 (05.13.) A 2009. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
43/2010 (05.13.) Állomás út - Vörösmarty út – Petőfi út kátyúzására beérkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása. hatályos
43/2010 (05.13.) Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú Operatív Programjának jóváhagyására. hatályos
45/2010 (05.13.) A 26/2010. (IV.08.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
45/2010 (05.13.) Polgármesteri jelentés hatályos
46/2010 (05.13.) Pályázat működésképtelen önkormányzatok támogatására. hatályos
47/2010 (05.17.) Árvíz helyzet miatti védekezés kiadásaihoz anyagi keret biztosítása, az elkülönített számlán kezelt összeg terhére. hatályos
48/2010 (05.17.) Árvíz helyzet miatti védekezés és elhárítás kiadásaihoz vis maior támogatás igénylése. hatályos
49/2010 (06.03.) Árvíz helyzet miatti védekezés és elhárítás kiadásaihoz vis maior támogatás igénylése. hatályos
50/2010 (06.03.) Fedezet biztosítása az elkülönített számlán kezelt összeg terhére. hatályos
51/2010 (06.03.) 2010. évi Juniális rendezvény elmaradása, a 26/2010.(IV.08) határozat módosítása. hatályos
52/2010 (06.03.) Igény bejelentés körzeti megbízott jelenlétére Szuhakálló településen. hatályos
53/2010 (06.17.) Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonságról. hatályos
54/2010 (06.17.) Házi segítségnyújtás 2010. évi intézményi térítési díjának jóváhagyása. hatályos
55/2010 (06.17.) Polgármesteri jelentés hatályos
56/2010 (06.17.) Fellebbezés ápolási díj ügyben. hatályos
57/2010 (08.10.) Helyi Választási Bizottság megválasztása. hatályos
58/2010 (08.10.) Javaslat a feladattal nem terhelt elkülönített számlán kezelt forrás működési célú felhasználására. hatályos
59/2010 (08.10.) Jutalmazáshoz költségvetési fedezet, előirányzat biztosítása. hatályos
60/2010 (08.10.) Idősek estje rendezvény hatályos
61/2010 (08.26.) Közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2009/2010. tanév tapasztalatai alapján. hatályos
62/2010 (08.26.) Közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2009/2010. nevelési év tapasztalatai alapján. hatályos
63/2010 (08.26.) Tájékoztató a közös fenntartásban működő tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról hatályos
64/2010 (08.26.) Tájékoztatás az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. hatályos
65/2010 (08.26.) Jelentés Szuhakálló községi önkormányzat pénzügyi helyzetéről. hatályos
66/2010 (08.26.) 2010/2011. tanévre, a tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. hatályos
67/2010 (08.26.) Csatlakozás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázati rendszer 2011. évi fordulójához. hatályos
68/2010 (08.26.) Polgármesteri jelentés hatályos
69/2010 (09.15.) Tinyó Ottó polgármester végkielégítésre való jogosultságának megállapítása. hatályos
70/2010 (09.15.) Tinyó Ottó polgármester 40 éves jubileumi jutalomra vonatkozó igénybejelentése. hatályos
71/2010 (09.15.) Tinyó Ottó polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó szabadságmegváltás engedélyezése. hatályos
72/2010 (09.15.) Polgármesteri jelentés hatályos
73/2010 (09.15.) Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010. I. félévi tevékenységéről. hatályos
74/2010 (10.13.) Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása hatályos
75/2010 (10.13.) Dávid István polgármester illetményének megállapítása. hatályos
76/2010 (10.13.) Alpolgármester választása. hatályos
77/2010 (10.13.) Mertusné Varga Katalin alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. hatályos
78/2010 (10.13.) Megbízás adása Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. hatályos
79/2010 (10.13.) Megbízás adása Gazdasági Program kidolgozására. hatályos
80/2010 (10.13.) Megállapodás gépek, munkaeszközök igénybe vételéről. hatályos
81/2010 (10.22.) Pénzeszköz átadás a Szuhakálló Községért Közalapítvány részére. hatályos
82/2010 (11.18.) Polgármesteri jelentés hatályos
83/2010 (11.18.) Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára irányuló pályázat benyújtására. hatályos
84/2010 (11.18.) Együttműködési megállapodás a Nord Tender Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel. hatályos
85/2010 (11.18.) Tervezői megbízása az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára irányuló pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációk elkészítésére. hatályos
86/2010 (11.18.) Ellenőrzési terv 2011. évre hatályos
87/2010 (11.18.) Kazincbarcikai városi Rendőrkapitányság vezetői megbízásának véleményezése. hatályos
88/2010 (11.18.) Tinyó Ottó 40 éves jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapítása. hatályos
89/2010 (11.18.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
90/2010 (11.18.) Szuhakálló község közigazgatási területén közkifolyók megszüntetése. hatályos
91/2010 (11.18.) Bajcsy-Zsilinszky úton gyalogos járda létesíthetőségéhez terület-megosztás elvégeztetésére. hatályos
92/2010 (11.18.) Karácsonyi rendezvény lebonyolítása hatályos
93/2010 (11.18.) Polgármester helyettesítése a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában. hatályos
94/2010 (12.15.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetési koncepciója. hatályos
95/2010 (12.15.) hatályos
95/2010 (12.15.) A Zöld titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetési koncepciója. hatályos
96/2010 (12.15.) Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola alapító okirata módosításának fenntartói véleményezésére. hatályos
97/2010 (12.15.) Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola pedagógiai programja módosításának fenntartói véleményezésére. hatályos
98/2010 (12.15.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója hatályos
99/2010 (12.15.) Tájékoztatás az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. hatályos
100/2010 (12.15.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2011. évi megállapítása. hatályos
101/2010 (12.15.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak természetbeni-, béren kívüli juttatásának 2011. évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. hatályos
102/2010 (12.15.) Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek 2011. évi bérleti díjának megállapítása. hatályos
103/2010 (12.15.) Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010. II. félévi tevékenységéről. hatályos
104/2010 (12.15.) Tervezői megbízása az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára irányuló pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációk elkészítésére. hatályos
105/2010 (12.15.) Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatának előkészítésére. hatályos
106/2010 (12.15.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására. hatályos
107/2010 (12.15.) Javaslat oktatási-szociális-szabadidős többcélú objektum létesítésére irányuló pályázat előkészítésére. hatályos
108/2010 (12.15.) A polgármesteri végkielégítés finanszírozására vonatkozó biztosítási ajánlat. hatályos
109/2010 (12.15.) Polgármesteri jelentés. hatályos
110/2010 (12.29.) Az Ormosszén Kft. adásvételi ajánlata, önkormányzati tulajdonú termőföldek megvásárlására. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright