Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2013. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2013 (02.07.) Pályázat benyújtása a KEOP-2012-5.5.0 azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a szuhakállói Községháza és az Orvosi Rendelő épületenergetikai fejlesztésére. hatályos
2/2013 (02.07.) Pályázat benyújtása a KEOP-2012-4.10.0/A számú a „Helyi hő és villamos energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázati kiírás keretében a Községháza, Egészségház, Óvoda épületegyüttesén napelemes rendszer kiépítésére. hatályos
3/2013 (02.07.) A KEOP-2012-4.10.0/A számú a „Helyi hő és villamos energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázati kiírás keretében a Községháza, Egészségház, Óvoda épületegyüttesén napelemes rendszer kiépítésére irányuló projekt közbeszerzési eljárásban meghozott döntések utólagos jóváhagyása. hatályos
4/2013 (02.07.) A KEOP-2012-4.10.0/A számú a „Helyi hő és villamos energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázati kiírás keretében a Községháza, Egészségház, Óvoda épületegyüttesén napelemes rendszer kiépítésére irányuló projekt közbeszerzési eljárás eredményének a megállapítására. hatályos
5/2013 (02.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének jóváhagyása. hatályos
6/2013 (02.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. hatályos
7/2013 (02.14.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2013. évi költségvetés-tervezete. hatályos
8/2013 (02.14.) A Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának 2013. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározása. hatályos
9/2013 (02.14.) Város- és községgazdálkodás szakfeladaton álláshely megszüntetése. hatályos
10/2013 (02.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. hatályos
11/2013 (02.14.) Felhatalmazás az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítésére. hatályos
12/2013 (02.14.) A képviselő-testület 2013. évi munkaterve. hatályos
13/2013 (02.14.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyása. hatályos
14/2013 (02.20.) Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” tárgyú közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok megállapítása. hatályos
15/2013 (02.20.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú konstrukció támogatására irányuló pályázat benyújtása tárgyában kelt 37/2011.(VIII.8.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
16/2013 (02.20.) A KEOP-2012-4.10.0/A számú a „Helyi hő és villamos energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázati kiírás keretében a Községháza, Egészségház, Óvoda épületegyüttesén napelemes rendszer kiépítésére irányuló projekt közbeszerzési eljárásban, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató jóváhagyására. hatályos
17/2013 (02.20.) Pályázat benyújtása a KEOP-2012-4.10.0/A számú a „Helyi hő és villamos energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázati kiírás keretében a Községháza, Egészségház, Óvoda épületegyüttesén napelemes rendszer kiépítésére irányuló projekt megvalósítására. hatályos
18/2013 (02.25.) Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. hatályos
19/2013 (03.28.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú konstrukció támogatására irányuló pályázat benyújtása tárgyában kelt 37/2011.(VIII.8.) módosítása és az azt képviselő-testületi határozatokkal történő egységes szerkezetbe foglalása. hatályos
20/2013 (04.16.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója. hatályos
21/2013 (04.18.) A Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. hatályos
22/2013 (04.18.) Önkormányzati foglalkoztatásban álló közalkalmazottak béren kívüli juttatásához költségvetési fedezet biztosításáról. hatályos
23/2013 (04.18.) A tagintézmények közös fenntartásának 2012. évi elszámolásáról. hatályos
23/2013 (04.18.) A tagintézmények közös fenntartásának 2012. évi elszámolásáról. hatályos
24/2013 (04.18.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról Szuhakálló község 2012. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
25/2013 (04.18.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról. hatályos
26/2013 (04.18.) Az étkeztetési szolgáltatási önköltség megállapításáról. hatályos
27/2013 (04.18.) Szociális segítő foglalkoztatásáról hatályos
28/2013 (04.18.) A 2012. évi ellenőrzési jelentésről. hatályos
29/2013 (04.18.) Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
30/2013 (04.18.) Felhatalmazás a 2013.évi Startmunka- és kazánprogram program megvalósítása során nagy értékű eszközök beszerzésére. hatályos
31/2013 (04.18.) Az ÉMOP -3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” beruházás műszaki ellenőri megbízás jóváhagyásáról. hatályos
32/2013 (04.18.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről. hatályos
33/2013 (04.18.) A polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
34/2013 (04.18.) Megbízás adásáról az Önkormányzati Hírlevél készítésére. hatályos
35/2013 (04.18.) A polgármesteri jelentésről. hatályos
36/2013 (05.16.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szuhakálló községben végzett 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról hatályos
37/2013 (05.16.) A 2012. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről. hatályos
38/2013 (05.06.) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés, szociális ellátási forma szakmai programjának aktualizálásáról, módosításáról. hatályos
39/2013 (05.16.) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés, szociális ellátási forma jogszabályi feltételeinek biztosításáról. hatályos
40/2013 (05.16.) A polgármesteri jelentésről hatályos
41/2013 (05.16.) A tagóvodai működés felülvizsgálatáról hatályos
42/2013 (06.24.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének beszámolójáról, a közalapítvány 2012. évi működéséről. hatályos
43/2013 (06.24.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
44/2013 (06.24.) A családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó intézményi társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról, módosításáról. hatályos
45/2013 (06.24.) Az Ormosszén Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. hatályos
46/2013 (06.24.) Szuhakálló községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő szakfeladatok módosításáról. hatályos
47/2013 (06.24.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
48/2013 (06.24.) A polgármesteri jelentésről hatályos
49/2013 (07.18.) Óvodai köznevelési feladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése. hatályos
50/2013 (07.18.) A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) feladat-ellátásának felülvizsgálatáról. hatályos
51/2013 (07.31.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés felmondása hatályos
52/2013 (07.31.) BM EU Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtásáról. hatályos
53/2013 (07.31.) BM EU Önerő Alap támogatásra pályázat benyújtásáról. hatályos
54/2013 (07.31.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program és intézkedési terv jóváhagyásáról hatályos
55/2013 (08.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. hatályos
56/2013 (08.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról. hatályos
57/2013 (08.29.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2013. évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról. hatályos
58/2013 (08.29.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
59/2013 (08.29.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. hatályos
60/2013 (08.29.) A 2013/2014. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról. hatályos
61/2013 (08.29.) A polgármesteri jelentésről hatályos
62/2013 (10.03.) Óvodai köznevelési feladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről. hatályos
63/2013 (10.03.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
64/2013 (10.03.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
65/2013 (10.03.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
66/2013 (10.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
67/2013 (10.03.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosításáról hatályos
68/2013 (10.03.) Közművelődési együttműködési megállapodás megkötéséről hatályos
69/2013 (10.03.) A polgármesteri jelentésről hatályos
70/2013 (11.04.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
71/2013 (11.04.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról hatályos
72/2013 (11.04.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról hatályos
73/2013 (11.04.) A polgármesteri jelentésről hatályos
74/2013 (11.22.) EMVA lakossági alapszolgáltatások fejlesztésére támogatási kérelem benyújtásáról hatályos
75/2013 (12.09.) A Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2014. évi megállapításáról. hatályos
76/2013 (12.09.) Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek 2014. évi bérleti díjának megállapításáról. hatályos
77/2013 (12.09.) A 2014. évi ellenőrzési tervről hatályos
78/2013 (12.09.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
79/2013 (12.09.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
80/2013 (12.09.) Tervezési szerződés módosításáról. hatályos
81/2013 (12.09.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
82/2013 (12.16.) Létszámcsökkentésről, az aljegyzői álláshely megszüntetéséről a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalban. hatályos
83/2013 (12.16.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
84/2013 (12.16.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. hatályos
85/2013 (12.16.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban a díjbeszedéssel kapcsolatos döntésről hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright