Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2014. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2014 (02.03.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2014. évi költségvetés-tervezetéről. hatályos
2/2014 (02.03.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2014. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. hatályos
3/2014 (02.03.) Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról hatályos
4/2014 (02.03.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
5/2014 (02.03.) A polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
6/2014 (02.03.) A képviselő-testület 2014. évi munkatervéről. hatályos
7/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről. hatályos
8/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról hatályos
9/2014 (02.03.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. hatályos
10/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. hatályos
11/2014 (03.12.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadójának, a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztásáról. hatályos
12/2014 (03.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalban informatikai- és irodatechnikai beszerzés jóváhagyásáról. hatályos
13/2014 (03.14.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának megindítása, az ajánlattevők körének jóváhagyása. hatályos
14/2014 (03.18.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú konstrukció támogatására irányuló pályázat benyújtása tárgyában kelt 37/2011.(VIII.8.) módosításáról. hatályos
14/2014 (03.18.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú konstrukció támogatására irányuló pályázat benyújtása tárgyában kelt 37/2011.(VIII.8.) módosításáról. hatályos
15/2014 (03.20.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról Szuhakálló község 2013. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
16/2014 (03.20.) A Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. hatályos
17/2014 (03.20.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
18/2014 (03.20.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
19/2014 (03.20.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba tárulási tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
20/2014 (03.20.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyásáról. hatályos
21/2014 (03.20.) Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó törvényességi felhívásról. hatályos
22/2014 (03.20.) A 2013. évben pályázati forrásokból megvalósított beruházások elszámolásáról. hatályos
23/2014 (03.20.) A 2013. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról. hatályos
24/2014 (03.20.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2013. évi fenntartási költséginek elszámolásáról. hatályos
25/2014 (03.20.) Civilszervezetek 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
26/2014 (03.20.) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról. hatályos
27/2014 (03.20.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
28/2014 (03.20.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról. hatályos
29/2014 (03.20.) Ingatlanvásárlásra irányuló felhatalmazásról hatályos
30/2014 (03.20.) A polgármesteri jelentésről hatályos
31/2014 (03.20.) A 2013. évben a startmunka keretében foglalkoztatottak üzembalesetet szenvedők kimutatása, a balesetet okozók kivizsgálása- hatályos
32/2014 (04.14.) Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolásáról hatályos
33/2014 (04.14.) A 2013. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
34/2014 (04.14.) Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
35/2014 (04.14.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában az érvényes ajánlatok megállapításáról. hatályos
36/2014 (04.14.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában az eredmény megállapításáról. hatályos
37/2014 (04.14.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről hatályos
38/2014 (04.14.) A Községháza és az Egészségház fűtését biztosító kazánház működésével kapcsolatos kártérítési felelősségvállalásról. hatályos
39/2014 (04.14.) A Községháza és az Egészségház, valamint a Kossuth u.7. sz. alatti szakember elhelyezésére szolgáló ingatlanrész (szolgálati lakás) közötti kerítésszakasz elfedéséről. hatályos
40/2014 (04.14.) A polgármesteri jelentésről hatályos
41/2014 (04.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról hatályos
42/2014 (04.14.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
43/2014 (04.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának jóváhagyásáról. hatályos
44/2014 (05.18.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás elnevezésű beruházás műszaki ellenőrének kiválasztására, megbízására. hatályos
45/2014 (05.12.) „Polgármesteri Dicséret” önkormányzati elismerés adományozásáról. hatályos
46/2014 (05.12.) „Polgármesteri Dicséret” önkormányzati elismerés adományozásáról. hatályos
47/2014 (05.26.) Az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú konstrukció támogatására irányuló pályázat benyújtása tárgyában kelt 37/2011.(VIII.8.) módosításáról. hatályos
48/2014 (06.19.) A 2013. évi közfoglalkoztatásról; a település és a térség foglalkoztatáspolitikai helyzetéről, az önkormányzat és az B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége 2013. évi együttműködéséről szóló tájékoztatásról. hatályos
49/2014 (06.19.) Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítási módjára. hatályos
50/2014 (06.19.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szuhakálló községben végzett 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról. hatályos
51/2014 (06.19.) A 2013. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről. hatályos
52/2014 (06.19.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének beszámolójáról, a közalapítvány 2013. évi működéséről. hatályos
53/2014 (06.19.) A Társulási Tanács tagjának beszámolójáról, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2013. év során végzett tevékenységéről. hatályos
54/2014 (06.19.) A polgármesteri jelentésről hatályos
55/2014 (06.19.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződés keretei közötti hasznosítására irányuló nyilvános versenyeztetésről. hatályos
56/2014 (06.19.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2013. évben nyújtott szolgáltatásokról. hatályos
57/2014 (06.19.) A Múcsony nagyközségben kialakított körzeti megbízotti iroda költségeinek viseléséről. hatályos
58/2014 (06.30.) A háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról. hatályos
59/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
60/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
61/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatairól hatályos
62/2014 (08.26.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
63/2014 (08.28.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. hatályos
64/2014 (08.28.) A Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. hatályos
65/2014 (08.28.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
66/2014 (08.28.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
67/2014 (08.28.) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-biztonságáról szóló 2013. évi L törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátására irányuló megbízás jóváhagyásáról. hatályos
68/2014 (08.28.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
69/2014 (08.28.) MVH határozat elleni fellebbezésről hatályos
70/2014 (08.28.) MVH határozat elleni fellebbezésről hatályos
71/2014 (08.28.) Munkabér-hitelkeret igényléséről hatályos
72/2014 (08.28.) A 2014/2015. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról hatályos
73/2014 (08.28.) Idősek Estje esemény megrendezéséről. hatályos
74/2014 (08.28.) Felhatalmazás a 2014 .évi Start-munkaprogram megvalósítása során nagy értékű eszköz beszerzésére. hatályos
75/2014 (08.28.) A polgármesteri jelentésről hatályos
76/2014 (09.25.) Az Egészségházban található személyes használatú helyiségek után fizetendő közműdíj-általányról. hatályos
77/2014 (09.25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
78/2014 (10.02.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
79/2014 (10.02.) Felhatalmazás a 2014 .évi Start-munkaprogram megvalósítása során nagy értékű eszköz beszerzésére. hatályos
80/2014 (10.20.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. hatályos
81/2014 (10.20.) Dávid István polgármester illetményének megállapításáról hatályos
82/2014 (10.20.) Alpolgármester választásáról. hatályos
83/2014 (10.20.) Tóth Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról hatályos
84/2014 (10.20.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról hatályos
85/2014 (10.20.) A Gazdasági Program kidolgozásáról hatályos
86/2014 (..) Dédestapolcsány községi önkormányzat csatlakozási szándékáról a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz. hatályos
87/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
88/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról hatályos
89/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása hatályos
90/2014 (12.03.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
91/2014 (12.15.) A Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2015. évi megállapításáról. hatályos
92/2014 (12.15.) Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek 2015. évi bérleti díjának megállapításáról. hatályos
93/2014 (12.15.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról hatályos
94/2014 (12.15.) A 2015. évi ellenőrzési tervről hatályos
95/2014 (12.15.) A Szuhakálló község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával való együttműködési megállapodásról hatályos
96/2014 (12.15.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba tárulási tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
97/2014 (12.15.) Többlettámogatás biztosításáról a Múcsony és térsége orvosi ügyelet részére hatályos
98/2014 (12.15.) A 051/10 és 051/25 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása. hatályos
99/2014 (12.15.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
100/2014 (12.15.) Szociális tüzelőanyag beszerzésére irányuló felhatalmazásról. hatályos
101/2014 (12.15.) Előtakarékoskodási célú életbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazásról hatályos
102/2014 (12.15.) Életbiztosítási szerződésből származó bevétel elkülönített számlán való elhelyezéséről. hatályos
103/2014 (12.15.) Munkabér-hitelkeret igényléséről. hatályos
104/2014 (12.15.) A polgármesteri jelentésről. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright