Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2016. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2016 (02.09.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről hatályos
2/2016 (02.11.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2016. évi költségvetés-tervezetéről. hatályos
3/2016 (02.11.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2016. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. hatályos
4/2016 (02.11.) Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról hatályos
5/2016 (02.11.) Az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
6/2016 (02.11.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2016. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. hatályos
7/2016 (02.11.) A szünidei étkeztetésről hatályos
8/2016 (02.11.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
9/2016 (02.11.) A képviselő-testület 2016. évi munkatervéről. hatályos
10/2016 (02.11.) A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
11/2016 (02.11.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
12/2016 (02.11.) A 2016. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételéről. hatályos
13/2016 (02.11.) A polgármesteri jelentésről hatályos
14/2016 (02.11.) Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 18. szám alatti ingatlan bérleti jogviszony keretei közötti hasznosításáról. hatályos
15/2016 (02.11.) A térfigyelő-rendszer karbantartási és javítási szerződéséről hatályos
16/2016 (02.19.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról hatályos
17/2016 (03.24.) A Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
18/2016 (03.24.) Az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
19/2016 (03.24.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
20/2016 (03.24.) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
21/2016 (03.24.) A Sajóvölgye Települések Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulása társulási megállapodásának módosításának jóváhagyásáról. hatályos
22/2016 (03.24.) Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. OTR állomás rekonstrukciója során önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntések. hatályos
23/2016 (03.24.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról. hatályos
24/2016 (03.24.) A településrendezési terv felülvizsgálatát végző vállalkozó kiválasztásáról, megbízásáról. hatályos
25/2016 (03.24.) A polgármesteri jelentésről hatályos
26/2016 (03.24.) Pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 jelű, a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű pályázati felhívásra, az óvoda épületének felújítására, konyha építésére. hatályos
27/2016 (03.24.) Pályázat benyújtásáról az Izsó Miklós úti buszmegálló felújítása érdekében. hatályos
28/2016 (03.24.) Vécsei Zoltánné konyhai főzőnő közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről. hatályos
29/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról hatályos
30/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
31/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
32/2016 (04.28.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójáról Szuhakálló község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
33/2016 (04.28.) Óvodai köznevelési feladatellátás 2015. évi elszámolásáról hatályos
34/2016 (04.28.) A 2015. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
35/2016 (04.28.) A 2015. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról. hatályos
36/2016 (04.28.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2015. évi fenntartási költséginek elszámolásáról. hatályos
37/2016 (04.28.) A 2015. évben bekövetkezett munkahelyi balesetekről. hatályos
38/2016 (04.28.) Nagy teljesítményű aprítékoló gép beszerzéséről. hatályos
39/2016 (04.28.) A ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltatót terhelő behajtási költségátalány megfizetéséről. hatályos
40/2016 (04.28.) Sajókaza község Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról. hatályos
41/2016 (04.28.) A Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.8. sz. alatti ingatlan, az un. „kisnemesi lakóház” tulajdonjogának megszerzéséről. hatályos
42/2016 (04.28.) A könyvtári ellátóhely átköltöztetésére, a feladat-ellátási helyi helyszínének megváltoztatására. hatályos
43/2016 (04.28.) A polgármesteri jelentésről hatályos
44/2016 (05.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2015. évi tevékenységéről. hatályos
45/2016 (05.26.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásának 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai-, pénzügyi beszámolóról. hatályos
46/2016 (05.26.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás 2015. évi szakmai- és pénzügyi (gazdálkodási) beszámolójáról. hatályos
47/2016 (05.26.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról hatályos
48/2016 (05.26.) A 2015. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
49/2016 (05.26.) Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági vontatók, munkagépek által végzett bérmunka díjainak megállapításáról szóló 89/2015.(XI.23.) határozat módosításáról. hatályos
50/2016 (05.26.) Szuhakálló község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő eljárásai során a partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról. hatályos
51/2016 (05.26.) A polgármesteri jelentésről hatályos
52/2016 (06.03.) A Szuhakálló 166. hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről. hatályos
53/2016 (06.03.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 1. sz. alatti ingatlanból telekalakítást követően ingatlanrész tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről. hatályos
54/2016 (06.27.) Az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról hatályos
55/2016 (06.27.) Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről. hatályos
56/2016 (06.27.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról. hatályos
57/2016 (06.27.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos
58/2016 (06.27.) A Szuhakálló 166. hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről szóló 52/2016 (VI.03.) határozat hatályon kívül helyezéséről. hatályos
59/2016 (06.27.) Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséről. hatályos
60/2016 (06.27.) A polgármesteri jelentésről hatályos
61/2016 (07.26.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 18. szám alatti ingatlanon fennálló helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. hatályos
62/2016 (07.26.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 18. szám alatti ingatlan helyiségbérleti jogviszony keretei közötti hasznosításáról. hatályos
63/2016 (08.23.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról hatályos
64/2016 (08.23.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
65/2016 (08.25.) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
66/2016 (08.25.) A 2016/2017. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról hatályos
67/2016 (08.25.) A konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. hatályos
68/2016 (08.25.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 18. szám alatti ingatlan bérleti jogviszony keretei közötti hasznosítására benyújtott ajánlatok elbírálásáról. hatályos
69/2016 (08.25.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
70/2016 (08.25.) A település csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására irányuló tervezői ajánlat beszerzéséről. hatályos
71/2016 (08.25.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
72/2016 (08.25.) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztését célzó csatlakozási konstrukcióban való résztvételről, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról. hatályos
73/2016 (08.25.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány 2016. évi működésének támogatásáról hatályos
74/2016 (08.25.) A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről hatályos
75/2016 (08.25.) A feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről szóló 55/2016. (VI.27.) határozat módosításáról hatályos
76/2016 (08.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
77/2016 (08.25.) Bányásznapi ünnepség, és Szent Mihály-napi ünnep megrendezéséről. hatályos
78/2016 (08.31.) Dávid István polgármesteri tisztsége, foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséből adódó képviselő-testületi döntésekről. hatályos
79/2016 (08.31.) Tóth Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatáról, a 83/2014.(X.20.) határozat módosításáról. hatályos
80/2016 (08.31.) A képviselő-testület feloszlatásáról hatályos
81/2016 (08.31.) A Bányásznapi ünnepség, és Szent Mihály-napi ünnep megrendezéséről szóló75/2016.(VIII.25.) határozat hatályon kívül helyezéséről. hatályos
82/2016 (10.10.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról, véleményezésre küldéséről. hatályos
83/2016 (10.10.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
84/2016 (10.10.) Szakember elhelyezésére szolgáló, önkormányzati tulajdonú lakásban a bérlő által elvégezett beruházás ellenértékének beszámításáról. hatályos
85/2016 (10.19.) A konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására benyújtott pályázatok elbírálására. hatályos
86/2016 (10.19.) A Szuhakálló 29. hrsz alatt felvett ingatlanban fennálló közös tulajdoni helyzet megszüntetéséről. hatályos
87/2016 (12.08.) Dávid István polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról hatályos
88/2016 (12.08.) A Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2017. évi megállapításáról. hatályos
89/2016 (12.08.) Szuhakállói Községi Konyha elnevezéssel, költségvetési szerv alapításáról. hatályos
90/2016 (12.08.) A Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátásra vonatkozó megbízásról. hatályos
91/2016 (12.08.) Az önkormányzat 2017-2020. évek közötti időszakára vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről. A 2017. évi ellenőrzési tervről. hatályos
92/2016 (12.08.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
93/2016 (12.08.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
94/2016 (12.08.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről. hatályos
95/2016 (12.08.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről. hatályos
96/2016 (12.08.) Az önkormányzat 2017. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
97/2016 (12.08.) A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez pályázati támogatás terhére megvalósítandó eszközbeszerzésre, fejlesztésre benyújtott ajánlatok elbírálásáról. hatályos
98/2016 (12.08.) A Sajókazai Nappali Szociális Központ által alkalmazandó szociális gondozó, napi 8 órában való foglalkoztatása miatti többletköltségek vállalásáráról. hatályos
99/2016 (12.08.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
100/2016 (12.08.) Lakásbérleti szerződés felülvizsgálatáról. hatályos
101/2016 (12.08.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright