Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2017. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2017 (01.19.) Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról hatályos
2/2017 (01.19.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
3/2017 (01.19.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló irányuló pályázat kiírására. hatályos
4/2017 (01.19.) A Szuhakállói Községi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. hatályos
5/2017 (01.19.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról. hatályos
6/2017 (01.19.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat konzorcium keretein belüli benyújtásáról. hatályos
7/2017 (01.19.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
8/2017 (01.19.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
9/2017 (02.07.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről hatályos
10/2017 (02.07.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról. hatályos
11/2017 (02.10.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2017. évi költségvetés-tervezetéről. hatályos
12/2017 (02.10.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. hatályos
13/2017 (02.10.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. hatályos
14/2017 (02.10.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. hatályos
15/2017 (02.10.) A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. egyszeri működési támogatásáról hatályos
16/2017 (02.10.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2017. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. hatályos
17/2017 (02.10.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról. hatályos
18/2017 (02.10.) A Csillagfürt” Néptáncegyüttes Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról hatályos
19/2017 (02.10.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány 2017. évi működésének támogatásáról hatályos
20/2017 (02.10.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
21/2017 (02.10.) A képviselő-testület 2017. évi munkatervéről. hatályos
22/2017 (02.10.) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
23/2017 (02.10.) A polgármesteri jelentésről hatályos
24/2017 (02.10.) Kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötéséről. hatályos
25/2017 (02.10.) Az önkormányzati tulajdonú mikrobusz használaténak engedélyezéséről. hatályos
26/2017 (03.23.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójáról Szuhakálló község 201. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
27/2017 (03.23.) Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
28/2017 (03.23.) Az óvodai köznevelési kötelező feladatellátás, egyházi fenntartóval kötendő köznevelési szerződés keretei között történő ellátásáról, a fenntartói jog átadásáról. hatályos
29/2017 (03.23.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
30/2017 (03.23.) Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
31/2017 (03.23.) Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
32/2017 (03.23.) Önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok hasznosításáról. hatályos
33/2017 (03.23.) Múcsony nagyközség településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítése során a véleményezési eljárásban való részvételről. hatályos
34/2017 (03.23.) A polgármesteri jelentésről hatályos
35/2017 (03.23.) Feleslegessé vált vagyontárgy értékestéséről hatályos
36/2017 (03.23.) Lakhatási támogatás ügyében kelt fellebbezés elbírálása. hatályos
37/2017 (04.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról hatályos
38/2017 (04.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
39/2017 (04.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
40/2017 (04.27.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2016. évi elszámolásáról hatályos
41/2017 (04.27.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról, intézményvezetői megbízásról. hatályos
42/2017 (04.27.) Önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról. hatályos
43/2017 (04.27.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (sportfejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról hatályos
44/2017 (04.27.) A 2016. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról. hatályos
45/2017 (04.27.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2016. évi fenntartási költséginek elszámolásáról. hatályos
46/2017 (04.27.) Múcsony és társult településein központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról hatályos
47/2017 (04.27.) A település fennállásának 700 éves évfordulója ünnepségének programszervezési ajánlata jóváhagyásáról hatályos
48/2017 (04.27.) Óvodai konyha létesítésére irányuló tervezői megbízás adáshoz szükséges ajánlatok beszerzéséről hatályos
49/2017 (04.27.) Konyhai feladatellátás átszervezésére irányuló tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazásról hatályos
50/2017 (04.27.) Fogászati egészségügyi ellátási szerződés módosításáról. hatályos
51/2017 (04.27.) A polgármesteri jelentésről hatályos
52/2017 (05.25.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2016. évi tevékenységéről. hatályos
53/2017 (05.25.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásának 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai-, pénzügyi beszámolóról. hatályos
54/2017 (05.25.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás 2016. évi szakmai- és pénzügyi (gazdálkodási) beszámolójáról. hatályos
55/2017 (05.25.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról hatályos
56/2017 (05.25.) A 2016. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
57/2017 (05.25.) A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet-tervezet elkészítésére irányuló megbízás adásáról hatályos
58/2017 (05.25.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról hatályos
59/2017 (05.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
60/2017 (05.25.) Mályinka községi Önkormányzat kiválásának jóváhagyásáról, a Dédestapolcsány - Mályinka - Vadna - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulásból. hatályos
61/2017 (05.25.) Bérleti jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére irányuló felhívásról hatályos
62/2017 (06.29.) Alpolgármester választásáról hatályos
63/2017 (06.29.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására irányuló támogatási igény visszavonásáról hatályos
64/2017 (06.29.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú – a Községháza épületének energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról. hatályos
65/2017 (06.29.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú – a Községháza épületének energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás terhére elszámolható projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról. hatályos
66/2017 (06.29.) Sajókaza község Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról. hatályos
67/2017 (06.29.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2016. évben nyújtott szolgáltatásokról. hatályos
68/2017 (06.29.) Önkormányzati rendezvények bevételének Szuhakálló Községért Közalapítvány javára történő átadásáról. hatályos
69/2017 (06.29.) Megbízási jogviszony létrehozásáról hatályos
70/2017 (06.29.) A polgármesteri jelentésről hatályos
71/2017 (06.29.) Bérleti jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére irányuló felhívásról hatályos
72/2017 (08.22.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
73/2017 (08.24.) Alpolgármester választásáról hatályos
74/2017 (08.24.) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
75/2017 (08.24.) A Szuhakállói Községi Konyha 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
76/2017 (08.24.) A 2017/2018. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról hatályos
77/2017 (08.24.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
78/2017 (08.24.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2017. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
79/2017 (08.24.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról. hatályos
80/2017 (08.24.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
81/2017 (08.24.) A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására irányuló pályázat benyújtásáról hatályos
82/2017 (08.24.) Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági vontató motorhibája javításához előirányzat biztosításáról. hatályos
83/2017 (08.24.) A polgármesteri jelentésről hatályos
84/2017 (10.19.) Alpolgármester választásáról hatályos
85/2017 (10.19.) Lénárt Imre alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról. hatályos
86/2017 (10.19.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
87/2017 (10.19.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról hatályos
88/2017 (10.19.) A településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet partnerségi egyeztetésre,véleményezésre bocsáthatóságáról hatályos
89/2017 (10.19.) A Szuhakálló, Kossuth Lajos u.5. sz. alatti ingatlanon található épület egyedi fűtésrendszerének kiépítéséről hatályos
90/2017 (10.19.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
91/2017 (10.19.) Önkormányzati rendezvény bevételének Szuhakálló Községért Közalapítvány javára történő átadásáról. hatályos
92/2017 (11.30.) A Szuhakálló Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2018. évi megállapításáról. hatályos
93/2017 (11.30.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról hatályos
94/2017 (11.30.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról. hatályos
95/2017 (11.30.) A 2018. évi ellenőrzési tervről. hatályos
96/2017 (11.30.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
97/2017 (11.30.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
98/2017 (11.30.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről. hatályos
99/2017 (11.30.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről. hatályos
100/2017 (11.30.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról hatályos
101/2017 (11.30.) A Sajókazai Nappali Szociális Központ alapító okirata módosításának jóváhagyásáról hatályos
102/2017 (11.30.) Az önkormányzat 2018. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
103/2017 (11.30.) A Szuhakálló Bajcsy-Zs. u.16. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony megszűnéséről hatályos
104/2017 (11.30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
105/2017 (11.30.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
106/2017 (11.30.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
107/2017 (11.30.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
108/2017 (11.30.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
109/2017 (11.30.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
110/2017 (11.30.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
111/2017 (12.22.) Szuhakálló Község Településképi Arculati Kézikönyve és településkép védelmi rendelet tervezete kidolgozásával összefüggő partnerségi egyeztetés lezárásáról hatályos
112/2017 (12.22.) Szuhakálló Község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról hatályos
113/2017 (12.22.) A 051/10 és 051/25 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása. hatályos
114/2017 (12.22.) A Szuhakálló Bajcsy-Zs. u.16. sz. alatti ingatlanon található épület felújítására költségvetési fedezet biztosításáról. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright