Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2019. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2019 (01.17.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló 58/2017.(05.25.) határozat hatályon kívül helyezéséről hatályos
1/2019 (01.17.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
2/2019 (01.17.) Pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására hatályos
4/2019 (01.17.) A polgármesteri jelentésről hatályos
5/2019 (01.17.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére biztosítandó egyszeri, természetbeni támogatás kiosztásához, vállalkozási szerződések megkötésére irányuló felhatalmazásról hatályos
6/2019 (02.13.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről hatályos
7/2019 (02.14.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2019. évi költségvetés-tervezetéről hatályos
8/2019 (02.14.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
9/2019 (02.14.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
10/2019 (02.14.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
11/2019 (02.14.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2019. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
12/2019 (02.14.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
13/2019 (02.14.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
14/2019 (02.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
15/2019 (02.14.) Hozzájárulás biztosításáról, a múcsonyi központi orvosi ügyelet eszközbeszerzéséhez hatályos
16/2019 (02.14.) A képviselő-testület 2019. évi munkatervéről hatályos
17/2019 (02.14.) A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
18/2019 (02.14.) A 2019. évi Kolorfesztiválhoz való csatlakozásról hatályos
19/2019 (02.14.) A polgármesteri jelentésről hatályos
20/2019 (02.14.) A szociális tüzelőanyag-juttatás felhasználását ellenőrző eseti bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról hatályos
21/2019 (02.14.) A roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramra megvalósítására Szuhakálló község Önkormányzata képviselő hatályos
22/2019 (03.28.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójáról, Szuhakálló község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről hatályos
23/2019 (03.28.) A Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
24/2019 (03.28.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
25/2019 (03.28.) A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
26/2019 (03.28.) A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozata önkormányzati honlapon való közzététel feltételeinek biztosításáról hatályos
27/2019 (03.28.) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
28/2019 (03.28.) A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos döntésekről hatályos
29/2019 (03.28.) A Szuhakálló 156/1.; 156/2 és 157. hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről hatályos
30/2019 (03.28.) A 2019. évi Start-munkaprogram megvalósítása során eszközbeszerzésekre irányuló felhatalmazásról hatályos
31/2019 (03.28.) A polgármesteri jelentésről hatályos
32/2019 (03.28.) Vállalkozási tevékenység szervezésére (közterületi kaszálás Kazincbarcika városban) irányuló felhatalmazásról hatályos
33/2019 (03.28.) A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ingatlanok használatba adására vonatkozó ajánlatáról hatályos
34/2019 (03.28.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételére irányuló hozzájárulásról hatályos
35/2019 (03.28.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatási igényének jóváhagyásáról hatályos
36/2019 (03.28.) Fehérakácos telepítvény letermeléséről hatályos
36/2019 (04.25.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról hatályos
37/2019 (04.25.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásának 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóról hatályos
38/2019 (04.25.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2018. évi tevékenységéről hatályos
39/2019 (04.25.) A 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
40/2019 (04.25.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról hatályos
41/2019 (04.25.) A Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelő”című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
42/2019 (04.25.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos
43/2019 (04.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
44/2019 (04.25.) A közművelődési szakember képzésére irányuló képzéshez való csatlakozásról hatályos
45/2019 (04.25.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételére irányuló hozzájárulásról hatályos
46/2019 (04.25.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan (Egészségház emeleti helyisége) igénybevételére irányuló szabályozásról hatályos
47/2019 (04.25.) ASP rendszerek eléréséhez kötelező NTG hálózatra való csatlakozás feltételeinek biztosításár irányuló felhatalmazásról hatályos
48/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról hatályos
49/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról hatályos
50/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
51/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
52/2019 (05.30.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2018. évi elszámolásáról hatályos
53/2019 (05.30.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
54/2019 (05.30.) A 2018. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
55/2019 (05.30.) A 2018. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról hatályos
56/2019 (05.30.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2018. évi fenntartási költséginek elszámolásáról hatályos
57/2019 (05.30.) A 2018. évben bekövetkezett munkahelyi balesetekről hatályos
58/2019 (05.30.) A Szuhakálló község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött megállapodás módosításáról hatályos
59/2019 (05.30.) A központi orvosi ügyelet ellátásában részt vevő önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodás kötéséről hatályos
60/2019 (05.30.) A központi orvosi ügyelet ellátásában részt vevő önkormányzatok közbeszerzési eljárás együttes lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodás kötéséről hatályos
61/2019 (05.30.) Szolgáltatási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására Múcsonyban és társult településein” tárgyú szerződés jóváhagyásáról hatályos
62/2019 (05.30.) Közvilágítási üzemeltetési szerződés módosításáról hatályos
63/2019 (05.30.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, kaptányságvezetője kinevezésének véleményezéséről hatályos
64/2019 (05.30.) A polgármesteri jelentésről hatályos
65/2019 (05.30.) Bányászemlékmű állításáról hatályos
66/2019 (06.27.) Dr. Égető Csenge fogorvosi tevékenységéről való lemondás tudomásul vétele hatályos
67/2019 (06.27.) Mucsony- Szuhakálló fogorvosi praxisjog átruházásához való hozzájárulás hatályos
68/2019 (06.27.) A Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft -vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról hatályos
69/2019 (07.11.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról. hatályos
70/2019 (07.25.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
71/2019 (07.25.) A 2019/2020. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
72/2019 (08.08.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról hatályos
73/2019 (08.08.) az önkormányzati tulajdonú mikrobusz használati formáiról és az azokhoz kapcsolódó díjtételekről szóló 88/2015. (XI.23.) határozat módosításáról hatályos
74/2019 (09.05.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
75/2019 (09.05.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2019. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
76/2019 (09.05.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
77/2019 (09.05.) A polgármesteri jelentésről hatályos
78/2019 (09.05.) Elektronikus hulladékok átvételére vonatkozó megállapodásról hatályos
79/2019 (09.05.) A Szuhakálló 138. hrsz alatti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzéséről hatályos
80/2019 (09.05.) Tanulói padok selejtezéséről és térítésmentes értékesítéséról hatályos
81/2019 (09.05.) A Gárdonyi Géza Tagiskola részére támogatás biztosításáról hatályos
82/2019 (09.05.) Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására létrejött konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról hatályos
83/2019 (09.05.) Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására megkötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról hatályos
84/2019 (09.05.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról hatályos
85/2019 (09.05.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
86/2019 (10.03.) Önkormányzati tulajdonú, 051/10 és 051/25. hrsz-ú ingatlanok értékestéséra vonatkozó szándéknyilatkozatról hatályos
87/2019 (10.03.) A Magyar Falu Program keretében a „Szolgálati lakás” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
88/2019 (10.24.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról hatályos
89/2019 (10.24.) Alpolgármester választásáról hatályos
90/2019 (10.24.) Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról hatályos
91/2019 (10.24.) Fignár Gergő alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról hatályos
92/2019 (10.24.) Dávid István polgármester, 2019. október 13. napján fennálló, ki nem adott szabadságának megváltásáról hatályos
93/2019 (10.24.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról hatályos
94/2019 (10.24.) A Gazdasági Program kidolgozásáról hatályos
95/2019 (10.24.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről hatályos
96/2019 (10.24.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Vadna - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről hatályos
97/2019 (10.24.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről hatályos
98/2019 (10.24.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről hatályos
99/2019 (10.19.) Girincsi Bertalanné hivatalsegéd, közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről hatályos
100/2019 (12.05.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról hatályos
101/2019 (12.05.) A Szuhakálló 051/10. és 051./25. hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok adásvétel keretei közötti hasznosítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról hatályos
102/2019 (12.05.) Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről hatályos
103/2019 (12.05.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2020. évi megállapításáról hatályos
104/2019 (12.05.) A 2020. évi ellenőrzési tervről hatályos
105/2019 (12.05.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről, intézményvezető megbízásáról hatályos
105/2019 (12.05.) A Szuhakálló község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött felülvizsgált megállapodás jóváhagyásáról hatályos
107/2019 (12.05.) A 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására hatályos
108/2019 (12.05.) Önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok hasznosításáról hatályos
109/2019 (12.05.) Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 410355 igénylésazonosítójú pályázatában foglalt konyhatechnológiai felújítás megvalósításához vállalkozó kiválasztásáról hatályos
110/2019 (12.05.) A szociális konyha ellátás bevezetésére irányuló megállapodás megkötéséről hatályos
111/2019 (12.05.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
112/2019 (12.05.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
113/2019 (12.05.) A Magyar Falu Program keretében, a „Szolgálati lakás” alpolgramban benyújtott pályázathoz, tervezési szerződés jóváhagyásáról hatályos
114/2019 (12.05.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
115/2019 (12.05.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
116/2019 (12.05.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
117/2019 (12.05.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
118/2019 (12.05.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
119/2019 (12.05.) A szociális tüzelőanyag-juttatás felhasználását ellenőrző eseti bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról hatályos
120/2019 (12.05.) A polgármesteri jelentésről hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright