Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2020. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2020 (02.11.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről hatályos
2/2020 (02.13.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2020. évi költségvetés-tervezetéről hatályos
3/2020 (02.13.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
4/2020 (02.13.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
5/2020 (02.13.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
6/2020 (02.13.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2020. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
7/2020 (02.13.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
8/2020 (02.13.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
9/2020 (02.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
10/2020 (02.13.) A képviselő-testület 2020. évi munkatervéről hatályos
11/2020 (02.13.) A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
12/2020 (02.13.) Önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok hasznosításáról hatályos
13/2020 (02.13.) A polgármesteri jelentésről hatályos
14/2020 (02.13.) Sebességkorlátozás bevezetéséről önkormányzati tulajdonú belterületi közutakon hatályos
15/2020 (07.10.) Étkeztetésre vonatkozó ellátási szerződésről hatályos
16/2020 (07.23.) a veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által alkotott önkormányzati rendeletekről hatályos
17/2020 (07.23.) a veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által hozott határozatokról hatályos
18/2020 (07.23.) a 2020/2021. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
19/2020 (07.23.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Szuhakálló község 2019. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójáról hatályos
20/2020 (08.27.) az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
21/2020 (08.27.) a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
22/2020 (08.27.) önkormányzati tulajdonú, a Szuhakálló 051/10 és 051/25. hrsz-ú ingatlanok értékestéséra vonatkozó nyilvános versenyeztetés útján való értékesítéséről hatályos
23/2020 (08.27.) a polgármesteri jelentésről hatályos
24/2020 (08.27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
25/2020 (10.01.) a Szuhakálló 051/10 és 051/25 hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok adásvétel keretei közötti hasznosítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról hatályos
26/2020 (10.01.) a Sajóvölgye Települések Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulás megszüntetéséről hatályos
27/2020 (10.01.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról hatályos
28/2020 (10.01.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról hatályos
29/2020 (10.01.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
30/2020 (10.01.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásról hatályos
31/2020 (10.01.) a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése”, MFP-HOR/2020. kódszámú alprogram támogatásából megvalósítandó beruházáshoz az ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról hatályos
32/2020 (10.01.) a tagóvoda villámvédelmi rendszerének felújításra a kivitelező kiválasztásáról hatályos
33/2020 (10.01.) a járványhelyzet miatti egyéni védekezési költségekhez való hozzájárulásról hatályos
34/2020 (11.19.) falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről hatályos
35/2020 (11.19.) a törzskönyvi nyilvántartásában az önkormányzat adatai módosításának, kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről hatályos
36/2020 (11.19.) a falugondnoki szolgáltatás szakmai programjáról hatályos
37/2020 (11.19.) falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról hatályos
38/2020 (11.19.) a Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról hatályos
38/2020 (11.19.) a Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról hatályos
39/2020 (11.19.) a 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelmek benyújtásáról hatályos
40/2020 (11.19.) a Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás megszüntetéséről hatályos
41/2020 (11.19.) a közterület-felügyelő közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségvállalásáról hatályos
42/2020 (11.19.) a járványhelyzet miatt élelmiszercsomagok juttatásáról hatályos
43/2020 (11.19.) nagyértékű tárgyieszköz beszerzéséről a Községi Konyha intézmény részére hatályos
44/2020 (12.10.) feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről hatályos
45/2020 (12.10.) a Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról hatályos
46/2020 (12.10.) a Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről hatályos
47/2020 (12.10.) a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására önkormányzati saját forrás emeléséhez való hozzájárulásról hatályos
48/2020 (12.10.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright