Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2021. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2021 (01.18.) a Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról szóló 38/2020.(XI.19.) határozat módosításáról hatályos
2/2021 (01.18.) Szuhakálló község településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárás megindítása hatályos
3/2021 (01.18.) közalkalmazotti jogviszony módosításáról, falugondnoki munkakör létrehozásához hatályos
4/2021 (01.18.) a falugondnoki tevékenység tevékenységnaplóban történő dokumentálása szabályairól hatályos
5/2021 (01.18.) álláshely engedélyezéséről és állashely megszüntetéséről hatályos
6/2021 (02.15.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2021. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról hatályos
7/2021 (02.15.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2020. évi elszámolásáról hatályos
8/2021 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
9/2021 (02.15.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
10/2021 (02.15.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2021. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
11/2021 (02.15.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2021. évi működésének támogatásáról hatályos
12/2021 (02.15.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2021. évi működésének támogatásáról hatályos
13/2021 (02.15.) A Borsodi Állatvédő Alapítvány 2021. évi működésének támogatásáról hatályos
14/2021 (02.15.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
15/2021 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről hatályos
16/2021 (02.15.) Képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről hatályos
17/2021 (02.15.) Szuhakálló község közigazgatási területén közkifolyók megszüntetésérő hatályos
18/2021 (03.04.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
19/2021 (03.04.) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához való hozzájárulásról hatályos
20/2021 (03.04.) Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről hatályos
21/2021 (03.04.) A szuhakállói közművelődési közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási tervéről hatályos
22/2021 (03.04.) Területrendezési hatósági eljárás indításáról hatályos
23/2021 (03.26.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről hatályos
24/2021 (04.14.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről hatályos
25/2021 (04.14.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
26/2021 (04.14.) A Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
27/2021 (04.29.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről hatályos
28/2021 (04.29.) Ár-és belvízvédelmi feladatok ellátására szivattyúk beszerzéséről hatályos
29/2021 (04.29.) Múcsony nagyközség Önkormányzata részére támogatás biztosításáról, köztéri szobor állításához hatályos
30/2021 (04.29.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásának átfogó értékeléséről hatályos
31/2021 (05.17.) Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
32/2021 (05.17.) A 2020. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
33/2021 (05.17.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
34/2021 (05.17.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
35/2021 (05.17.) A 2020. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtásáról szóló beszámolóról hatályos
36/2021 (06.11.) A Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről hatályos
37/2021 (06.11.) Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átvételéről hatályos
38/2021 (06.12.) Szuhakálló község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2021. évi I. részbeni módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat készítéséről hatályos
39/2021 (06.12.) Szuhakálló község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2021. évi I. részbeni módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról hatályos
40/2021 (07.22.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által alkotott önkormányzati rendeletekről hatályos
41/2021 (07.22.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által hozott határozatokról hatályos
42/2021 (07.22.) A képviselő-testület 2021. július-december közötti időszakra eső munkatervéről hatályos
43/2021 (07.22.) A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
44/2021 (07.22.) Dávid István polgármester 2020. évi és a veszélyhelyzet ideje alatti munkájának értékeléséről, a polgármester jutalmazásáról hatályos
45/2021 (07.22.) A polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről hatályos
46/2021 (07.22.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021” kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó belterületi utak felújítása beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
47/2021 (07.22.) A 2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
48/2021 (07.22.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
49/2021 (07.22.) Járási startmunka mintaprogramban való pályázat benyújtásáról hatályos
50/2021 (07.22.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda épülete elektromos hálózatának, és ivóvízrendszerének felújításáról hatályos
51/2021 (07.22.) A Szuhakálló 385/2 hrsz. alatti játszótér fenntartásáról hatályos
52/2021 (07.22.) Forgalomlassító küszöbök építéséről önkormányzati tulajdonú utakon hatályos
56/2021 (09.09.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
57/2021 (09.09.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021” kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó belterületi utak felújítása beruházás megvalósításához az ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező megbízásáról hatályos
58/2021 (09.09.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan részének (471.hrsz) értékesítéséről hatályos
59/2021 (09.09.) A Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről hatályos
60/2021 (09.09.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
61/2021 (09.09.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda épülete ivóvízrendszerének felújításáról hatályos
62/2021 (09.09.) Értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyásáról hatályos
63/2021 (09.09.) A polgármesteri jelentésről hatályos
64/2021 (09.09.) A 2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról szóló 47/2021.(VII.22.) határozat javításáról hatályos
65/2021 (09.09.) A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására benyújtott igénylés jóváhagyásáról hatályos
66/2021 (10.07.) A Szuhakálló 051/10 és 051/25 hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok adásvétel keretei közötti hasznosítására létrejött adásvételi előszerződés módosításáról hatályos
67/2021 (10.07.) Közművelődési feladatok ellátására és finanszírozására irányuló megállapodás létrehozására hatályos
68/2021 (10.07.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
69/2021 (11.11.) A Galaxy -Dent Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról hatályos
70/2021 (11.11.) A Településszerkezeti terv módosításáról hatályos
72/2021 (11.11.) A Múcsony, Népkert út 2. 3/2.sz. alatti (hrsz: 620/6/A/11) bérlakás tulajdonjogának rendezéséről hatályos
73/2021 (11.11.) A településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása hatáskörének felülvizsgálatáról hatályos
74/2021 (11.11.) A 2022. évi ellenőrzési tervről hatályos
75/2021 (11.11.) Időskorúak támogatása 2021. évi összegének megállapításáról hatályos
76/2021 (11.11.) A Szuhakálló 053/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan bányatelek megállapítására irányuló eljárás miatt a településrendezési eszközök módosításáról hatályos
77/2021 (11.11.) A polgármesteri jelentésről hatályos
78/2021 (11.11.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
79/2021 (11.11.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
80/2021 (11.11.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
81/2021 (11.11.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
82/2021 (11.11.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
83/2021 (12.09.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2022. évi megállapításáról hatályos
84/2021 (12.09.) Dr. Jeon Dae Il fogorvosi tevékenységéről való lemondás tudomásul vétele hatályos
85/2021 (12.09.) Múcsony- Szuhakálló fogorvosi praxisjog átruházásához való hozzájárulás hatályos
86/2021 (12.09.) A Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft -vel feladat-ellátási szerződés módosításáról hatályos
87/2021 (12.09.) A 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásáról hatályos
88/2021 (12.09.) Településterv készítésére benyújtott ajánlatok elbírálásáról, a tervező kiválasztásáról hatályos
89/2021 (12.09.) A polgármesteri jelentésről hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright