Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2022. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2022 (01.22.) Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról hatályos
2/2022 (01.20.) A Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
3/2022 (01.20.) A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
4/2022 (01.20.) A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének véleményezéséről hatályos
5/2022 (01.20.) A 2021. évi költségvetési tartalék terhére vállalt kötelezettség jóváhagyásáról hatályos
6/2022 (02.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosításáról hatályos
7/2022 (02.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről hatályos
8/2022 (02.10.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2022. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról hatályos
9/2022 (02.10.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
10/2022 (02.10.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
11/2022 (02.10.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2022. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
12/2022 (02.10.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2022. évi működésének támogatásáról hatályos
13/2022 (02.10.) A Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2022. évi működésének támogatásáról hatályos
14/2022 (02.10.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
15/2022 (02.10.) A képviselő-testület 2022. évi munkatervéről hatályos
16/2022 (02.10.) A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
17/2022 (02.10.) A polgármesteri jelentésről hatályos
18/2022 (02.08.) Polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről hatályos
19/2022 (03.17.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2021. évi közbiztonsági helyzetéről hatályos
20/2022 (03.17.) Szuhakálló Község Falugondnoki Szolgálata 2021. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről hatályos
21/2022 (03.17.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
22/2022 (03.17.) Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről hatályos
23/2022 (03.17.) A szuhakállói közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervéről hatályos
24/2022 (03.17.) A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról hatályos
25/2022 (03.17.) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására önkormányzati saját forrás emeléséhez való hozzájárulásról hatályos
26/2022 (03.17.) A polgármesteri jelentésről hatályos
27/2022 (03.17.) Magyarországi Bányászlakta Települések Országos Szövetségégből való kilépésről hatályos
28/2022 (05.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
29/2022 (05.26.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásának átfogó értékeléséről hatályos
30/2022 (05.26.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer működéséről szóló beszámolókról hatályos
31/2022 (05.26.) A 2021. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
32/2022 (05.26.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
33/2022 (05.26.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
34/2022 (05.26.) A Borsod-Állatvédő Alapítvány 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
35/2022 (05.26.) A 2021. évi Start-munkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolóról hatályos
36/2022 (05.26.) A Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétléséről hatályos
37/2022 (05.26.) A 2022/2023. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
38/2022 (05.26.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő önkormányzati csatlakozásokhoz való hozzájárulásról hatályos
39/2022 (05.26.) A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó, eszközbeszerzésre az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
40/2022 (05.26.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről, illetve selejtezéséről hatályos
41/2022 (05.26.) A polgármesteri jelentésről hatályos
42/2022 (05.26.) Önkormányzati követelésekről való lemondásról hatályos
43/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról hatályos
44/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
45/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
46/2022 (07.28.) A konyhai feladatellátás módjának átszervezéséről hatályos
47/2022 (07.28.) Étkeztetési feladatok ellátásához szolgáltatás vásárlásáról hatályos
48/2022 (07.28.) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulásról hatályos
49/2022 (07.28.) A Múcsony, Fő út 21. 2. em. 3. a sz. alatti (hrsz: 620/3/A/9) bérlakás tulajdonjogának rendezéséről hatályos
50/2022 (07.29.) Az étkeztetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű beszerzéséről hatályos
51/2022 (08.30.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
52/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2022. évi megállapításáról szóló 83/2021.(XII.9.) határozat visszavonásáról hatályos
53./2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról hatályos
54/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményben élelmezésvezetői álláshely megszüntetéséről hatályos
55/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról hatályos
56/2022 (08.30.) Óvodai szabadtéri játékok felújításáról hatályos
57/2022 (08.30.) Hanyu Béláné hivatalsegéd, közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről hatályos
58/2022 (09.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról hatályos
59/2022 (09.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi költségvetési beszámolójáról hatályos
60/2022 (09.22.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
61/2022 (09.22.) Értékhatárt meghaladó beszerzése, kötelezettségvállalások jóváhagyásáról hatályos
62/2022 (09.22.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
63/2022 (09.22.) Az étkeztetési feladatok ellátásához kötött szolgáltatás-vásárlási szerződés módosításáról hatályos
64/2022 (09.22.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról hatályos
65/2022 (09.22.) A Szuhakállói Községi Konyhán feleslegessé vált készlet hasznosításáról hatályos
66/2022 (09.22.) Időskorúak támogatása 2022. évi összegének megállapításáról hatályos
67/2022 (09.22.) A polgármesteri jelentésről hatályos
68/2022 (09.22.) Dávid István polgármester jutalmazásáról hatályos
69/2022 (10.27.) Feleslegessé vált vagyontárgy értékesítéséről hatályos
70/2022 (10.27.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, kapitányságvezető kinevezésének véleményezéséről hatályos
71/2022 (10.27.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
72/2022 (10.27.) Közvilágítási célú villamosenergia-vásárlási szerződés módosításáról hatályos
73/2022 (10.27.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadásáról hatályos
74/2022 (11.25.) A Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szerv megszüntetéséről hatályos
75/2022 (11.25.) A Szuhakálló Községi Konyha költségvetési szerv megszüntető okiratának kiadásáról hatályos
76/2022 (11.25.) A 2023. évi ellenőrzési tervről hatályos
77/2022 (11.25.) A Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2023. évi működésének támogatásáról hatályos
78/2022 (11.25.) Önkormányzati bérlakástulajdonú bérlakás hasznosításáról hatályos
79/2022 (11.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
80/2022 (11.25.) Étkeztetési feladatok ellátásához szolgáltatás vásárlásáról hatályos
81/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
82/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
83/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
84/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
85/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
86/2022 (11.25.) a szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
87/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
88/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
89/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
90/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
91/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
92/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
93/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
94/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
95/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
96/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
97/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
98/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
99/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
100/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
101/2022 (12.15.) Köztemető fenntartására irányuló együttműködés megállapodás megkötéséről hatályos
102/2022 (12.15.) A 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásáról hatályos
103/2022 (12.15.) A polgármesteri jelentésről hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright