Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2023. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2023 (02.26.) Az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról hatályos
2/2023 (02.26.) A képviselő-testület 2023. évi munkatervéről hatályos
3/2023 (02.26.) A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
4/2023 (02.26.) A 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásáról hatályos
5/2023 (02.07.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről hatályos
6/2023 (02.07.) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulásról hatályos
7/2023 (02.13.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2023. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról hatályos
8/2023 (02.13.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2023. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
9/2023 (02.13.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
10/2023 (02.13.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2023. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
11/2023 (02.13.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2023. évi működésének támogatásáról hatályos
12/2023 (02.13.) Önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról hatályos
13/2023 (02.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
14/2023 (02.13.) Közművelődési feladatok ellátására és finanszírozására irányuló megállapodás módosításáról hatályos
15/2023 (02.13.) A polgármesteri jelentésről hatályos
16/2023 (02.13.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.13. sz. alatti épület tetőszerkezetének felújításához ajánlatkérésről hatályos
17/2023 (03.09.) Támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére hatályos
18/2023 (03.09.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2023. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról hatályos
19/2023 (03.09.) Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervéről hatályos
20/2023 (03.09.) A szuhakállói közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervéről hatályos
21/2023 (03.09.) Feleslegessé vált vagyontárgy értékesítéséről hatályos
22/2023 (03.23.) Szuhakálló Község Falugondnoki Szolgálata 2022. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről hatályos
23/2023 (03.23.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2022. évi közbiztonsági helyzetéről hatályos
24/2023 (03.23.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
25/2023 (03.23.) A polgármesteri jelentésről hatályos
26/2023 (04.27.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
27/2023 (04.27.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer működéséről szóló beszámolókról hatályos
28/2023 (04.27.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásának átfogó értékeléséről hatályos
29/2023 (04.27.) A polgármesteri jelentésről hatályos
30/2023 (05.16.) A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája átszervezésének véleményezéséről hatályos
31/2023 (05.16.) A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája átszervezésének véleményezéséről hatályos
32/2023 (05.24.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról hatályos
33/2023 (05.24.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
34/2023 (05.24.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
35/2023 (05.25.) 2022. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
36/2023 (05.25.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
37/2023 (05.25.) A Borsod-Állatvédő Alapítvány 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
38/2023 (05.25.) A 2022. évi Start-munkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolóról hatályos
39/2023 (05.25.) A 2023/2024. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
40/2023 (05.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
41/2023 (05.25.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, járda építése/felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
42/2023 (05.25.) Az Országgyűlés 5/2023.(III.31.) az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31) határozatához történő csatlakozásról hatályos
43/2023 (05.25.) A 2023. évi Kolorfesztivál rendezvénysorozathoz történő csatlakozásról hatályos
44/2023 (06.08.) Önkormányzati kitüntető cím adományozásáról hatályos
45/2023 (06.08.) Közterületi szabadidős- és játszótér fejlesztésére, szabadtéri sport- és játszótéri eszközök beszerzéséről hatályos
46/2023 (06.29.) Szuhakálló község Önkormányzata és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. közötti köztisztsaságból származó települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére vonatkozó szerződés létrehozásáról hatályos
47/2023 (06.29.) A védőnői ellátásra szolgáló ingó- és ingatlan vagyon ingyenes használatba adására irányuló megállapodás létrehozásáról hatályos
47/2023 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról hatályos
48/2023 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi költségvetési beszámolójáról hatályos
49/2023 (09.14.) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
50/2023 (09.14.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
51/2023 (09.14.) Tulajdonosi hozzájárulás jóváhagyásáról hatályos
52/2023 (09.14.) Önkormányzati tulajdonú vagyontárgy (kegyeleti hűtő) hasznosításáról hatályos
53/2023 (09.14.) Értékhatárt meghaladó beszerzése, kötelezettségvállalások jóváhagyásáról hatályos
54/2023 (09.14.) A polgármesteri jelentésről hatályos
55/2023 (09.14.) Az ÉLIM Szolgálat étkeztetési feladatainak ellátásáról szóló 2020-2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
56/2023 (09.14.) Szuhakálló 2604 j. út (363 hrsz., Bajcsy-Zs. út) gyalogátkelőhelyek létesítésének engedélyezési- és kiviteli tervezési munkáira vonatkozó tervező ajánlatról hatályos
57/2023 (09.14.) A Szuhakálló 233. hrsz alatti ingatlanon található, elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos intézkedésekről hatályos
58/2023 (09.14.) Szociális tüzelőanyag beszerzésére irányuló felhatalmazásról hatályos
59/2023 (10.14.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. sz. függelékének módosításáról hatályos
60/2023 (11.23.) a 2024. évi ellenőrzési tervről hatályos
61/2023 (11.23.) a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2024. évi működésének támogatásáról hatályos
62/2023 (11.23.) a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról hatályos
63/2023 (11.23.) a Dédestapolcsány-Sajóivánka-Sajógalgóc-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításáróla Dédestapolcsány-Sajóivánka-Sajógalgóc-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosításáról hatályos
64/2023 (11.23.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2023. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról szóló 18/2023.(III.9.) határozat módosításáról hatályos
65/2023 (11.23.) dőskorúak támogatása 2023. évi összegének megállapításáról hatályos
66/2023 (11.23.) Dávid István polgármester 2023. évi munkájának értékeléséről, a polgármester jutalmazásáról hatályos
67/2023 (11.23.) a Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulásról hatályos
68/2023 (11.23.) a Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
69/2023 (11.23.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
70/2023 (11.23.) a polgármesteri jelentésről hatályos
71/2023 (11.28.) a beiskolázási támogatás második alkalommal történő folyósításáról hatályos
72/2023 (11.28.) a gyermeknevelési hozzájárulás 2023. évi összegének megállapításától hatályos
73/2023 (11.28.) Fignár Gergő alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 91/2019.(X.24.) határozat módosításáról hatályos
74/2023 (12.12.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról hatályos
75/2023 (12.12.) a 2023-2028. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról hatályos
76/2023 (12.12.) a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásáról hatályos
77/2023 (12.12.) szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
78/2023 (12.12.) szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
79/2023 (12.12.) a szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright