Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2006. évi határozatok:
Határozat Tárgy
03/2006 (02.09.) Pályázat benyújtása, önrész biztosítása helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és hulladékgyűjtő zsákok beszerzéséhez hatályos
1/2006 (02.02.) Polgármesteri jelentés hatályos
2/2006 (02.02.) Az Állami Számvevőszéki vizsgálat eredményének, megállapításainak ismertetése. hatályos
3/2006 (02.02.) Az Általános Iskola bővítés és IKT eszközbeszerzés Phare támogatásból megvalósult projekt független könyvvizsgálói jelentése hatályos
4/2006 (02.02.) Az Általános Iskola kérítés és térburkolat építésére pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása. hatályos
5/2006 (02.02.) MozgásKorlátozottak Kazincbarcikai Egyesületének támogatási kérelme hatályos
6/2006 (02.02.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása hatályos
7/2006 (02.02.) Tinyó Ottó polgármester részére költségtérítés megállapítása hatályos
8/2006 (02.09.) Tinyó Ottó polgármester illetményének megállapítása. hatályos
9/2006 (02.09.) Dobos István alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. hatályos
10/2006 (02.09.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok megállapítása. hatályos
11/2006 (02.09.) Felhatalmazás intézményfenntartó társulás létrehozására irányuló tárgyalás kezdeményezésére. hatályos
12/2006 (02.09.) Pályázat kiírása a szuhakállói Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére. hatályos
13/2006 (02.09.) Pályázat benyújtása, önrész biztosítása helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és hulladékgyűjtő zsákok beszerzéséhez hatályos
14/2006 (04.06.) Polgármesteri jelentés hatályos
15/2006 (04.06.) Az önkormányzat 2006. évi közbeszerzési terve hatályos
16/2006 (04.06.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. hatályos
17/2006 (04.06.) Fellebbezés lakásfenntartási támogatás ügyben hatályos
18/2006 (06.15.) A 2005. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
19/2006 (06.15.) Központi Orvosi Ügyelet vállalkozási formában történő működtetése. hatályos
20/2006 (06.15.) Ormosszén Kft. adásvételi ajánlata. hatályos
21/2006 (06.15.) Kazincbarcikai Regionális Mentőszolgálat anyagi támogatás iránti kérelme. hatályos
22/2006 (06.15.) Szuhakálló 234-es helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítése. hatályos
23/2006 (06.15.) Adásvételi szerződés felbontása. hatályos
24/2006 (06.15.) Önkormányzati bérlakásokban fennálló közös tulajdon megszüntetése. hatályos
25/2006 (06.15.) Óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése hatályos
26/2006 (06.15.) Intézmény fenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése, az óvodai nevelés feladat közös ellátására. hatályos
27/2006 (06.15.) Polgármesteri jelentés hatályos
28/2006 (06.21.) Tárgy: Intézményfenntartó társulás létrehozásának kezdeményezése Kazincbarcika város Önkormányzatával. hatályos
29/2006 (07.20.) Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat elbírálása. hatályos
30/2006 (07.20.) Intézményfenntartó társulás létrehozása Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testületével. hatályos
31/2006 (07.20.) A Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetői beosztására megbízás adása. hatályos
32/2006 (07.20.) A támogatás megelőlegező hitel-kérelemről szóló 26/2005.(V.18.) képviselő-testületi határozat módosítása hatályos
33/2006 (07.20.) Helyi Választási Bizottság megválasztása hatályos
34/2006 (07.20.) Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása hatályos
35/2006 (08.31.) Polgármesteri jelentés hatályos
36/2006 (08.31.) 2006. I. félévi költségvetési beszámoló hatályos
37/2006 (08.31.) Jelentés az önkormányzat pénzügyi helyzetéről hatályos
38/2006 (08.31.) Gárdonyi Géza Általános Iskola, költségvetési szerv megszüntetése hatályos
39/2006 (08.31.) 2006/2007. évre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása hatályos
40/2006 (08.31.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszerhez való csatlakozás. hatályos
41/2006 (08.31.) Barnáné Várnai Enikő védőnő határozott idejű kinevezésének meghosszabbítása hatályos
42/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás elfogadása. hatályos
43/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
44/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
45/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
46/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
47/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
48/2006 (09.21.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. hatályos
49/2006 (10.12.) Megbízás adása gazdasági program kidolgozására hatályos
50/2006 (10.12.) Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása hatályos
51/2006 (10.12.) Tinyó Ottó polgármester illetményének megállapítása. hatályos
52/2006 (10.27.) Tinyó Ottó polgármester részére költségtérítés megállapítása hatályos
53/2006 (10.12.) Alpolgármester választása hatályos
54/2006 (10.12.) Suga László alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. hatályos
55/2006 (10.12.) Megbízás adása Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. hatályos
56/2006 (10.12.) Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetői kinevezésének véleményezése hatályos
57/2006 (11.30.) Polgármesteri jelentés hatályos
58/2006 (11.30.) 2006. III. negyedévi költségvetési beszámoló hatályos
59/2006 (11.30.) Az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója hatályos
60/2006 (11.30.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2006. szeptember-december közötti időszakra eső költségvetése. hatályos
61/2006 (11.30.) Ellenőrzési terv 2007. évre hatályos
62/2006 (11.30.) Együttműködési megállapodás a kisebbségi önkormányzat gazdálkodási és költségvetési feladatainak ellátására. hatályos
63/2006 (11.30.) Biztosítási díjajánlat a polgármesteri végkielégítés finanszírozására hatályos
64/2006 (11.30.) Buszváró létesítés az Izsó Miklós úton. hatályos
65/2006 (11.30.) Járda létesítés a Bajcsy-Zsilinszky úton. Tervezői árajánlat hatályos
66/2006 (11.30.) Közmeghallgatás időpontjának kitűzése hatályos
67/2006 (11.30.) Törlés a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről. hatályos
68/2006 (11.30.) Együttműködési megállapodás szociális alapszolgáltatás és intézményi ellátások közös működtetésére hatályos
69/2006 (11.30.) Múcsony nagyközségben található bérlakások tulajdonjogi helyzetével kapcsolatos döntés hatályos
70/2006 (11.30.) Múcsony nagyközségben található bérlakások értékesítésével összefüggő feladatok elvégzésére megbízási szerződés kötése. hatályos
71/2006 (11.30.) Közétkeztetés térítési díjainak és az alkalmazotti étkezési kedvezmények, juttatások 2007. évi megállapítása hatályos
72/2006 (11.30.) „Virágos, rendezett porta Díj” mozgalom meghirdetése. hatályos
73/2006 (11.30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
74/2006 (12.19.) Belső ellenőrzési feladatok ellátása a Többcélú Kistérségi Társuláson belül hatályos
75/2006 (12.19.) Közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása hatályos
76/2006 (12.19.) Ellátási szerződés módosítása családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright