Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2012. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2012 (01.03.) ÉMOP-3.1.3-11 pályázat benyújtása, útfelújítás és járdaépítés támogatására. hatályos
2/2012 (01.09.) Pályázat benyújtásának támogatása, az „ÉMOP-4.2.1/A-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” pályázati kiírás támogatására. hatályos
3/2012 (01.30.) Rudolftelep község településrendezési eszközei módosításának véleményezése. hatályos
4/2012 (02.09.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2012. évi költségvetés-tervezete. hatályos
5/2012 (02.09.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2012. évi költségvetés-tervezete. hatályos
6/2012 (02.09.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának 2012. évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. hatályos
7/2012 (02.09.) Óvodai konyha, munkahelyi étkeztetés szakfeladaton üres álláshely megszüntetése. hatályos
8/2012 (02.09.) Munkabér-hitelkeret igénylése. hatályos
9/2012 (02.09.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2012. évi kiemelt célok megállapítása. hatályos
10/2012 (02.09.) A képviselő-testület 2012. évi munkaterve. hatályos
11/2012 (02.09.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. hatályos
12/2012 (02.09.) Kezdeményezés közös önkormányzati hivatal létrehozására. hatályos
13/2012 (02.09.) A görög katolikus templom díszmegvilágítása. hatályos
14/2012 (02.09.) Szuhakálló Kossuth u.5. sz. alatti ingatlan tulajdonjogára vonatkozó adásvételi ajánlat. hatályos
15/2012 (02.09.) Az ÉMOP-3.1.3-11 pályázat benyújtása, útfelújítás és járdaépítés támogatására tárgyú 1/2012. (I.03.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
15/2012 (02.09.) Az ÉMOP-3.1.3-11 pályázat benyújtása, útfelújítás és járdaépítés támogatására tárgyú 1/2012. (I.03.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
16/2012 (02.09.) Polgármesteri jelentés hatályos
17/2012 (02.09.) Gondor Olga iskolába utaztatásához támogatás kérése. hatályos
18/2012 (02.27.) A 14/2012.(II.09.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása, a Szuhakálló Kossuth u.5. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei között történő megszerzése. hatályos
19/2012 (02.27.) Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyó, 53/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
20/2012 (03.28.) Közös fenntartásban működő általános iskolák átszervezésének véleményezése. hatályos
21/2012 (03.28.) Andók Veronika ingatlan ajándékozási ajánlata. hatályos
22/2012 (04.18.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2011. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
23/2012 (04.18.) A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület 2011. évi tevékenységéről. hatályos
24/2012 (04.18.) Tagintézmények 2011. évi közös fenntartásának elszámolása. hatályos
25/2012 (04.18.) 2011. évi ellenőrzési jelentés hatályos
26/2012 (04.18.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve hatályos
27/2012 (04.18.) Folyószámla hitel felvétele hatályos
28/2012 (04.18.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kistérségi/települési esélyegyenlőségi programjának jóváhagyása. hatályos
29/2012 (04.18.) Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénylése. hatályos
30/2012 (04.18.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. hatályos
31/2012 (04.18.) Rudolftelep község településrendezési eszközei módosításának véleményezése. hatályos
32/2012 (04.18.) Polgármesteri jelentés hatályos
33/2012 (04.18.) Felhatalmazás megbízás keretszerződés megkötésére. hatályos
34/2012 (04.18.) Önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes használatához való hozzájárulás. hatályos
35/2012 (05.21.) Vadna – Sajógalgóc - Sajóivánka képviselő-testületek kezdeményezése Dr. Herczeg Tibor jegyző, körjegyzői helyettesítésére. hatályos
36/2012 (05.31.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2011. évi tevékenységéről. hatályos
36/2012 (05.31.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2011. évi tevékenységéről. hatályos
37/2012 (05.31.) A 2011. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
38/2012 (05.31.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása. hatályos
39/2012 (05.31.) Hulladékkezelési közszolgáltatási díj kompenzálása hatályos
40/2012 (05.31.) Startmunka Program, mezőgazdasági földutak felújítása projekt keretében beszerzendő haszongépjárműre beérkezett szállítói ajánlatok elbírálása. hatályos
41/2012 (05.31.) Polgármesteri jelentés hatályos
41/2012 (05.31.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekről készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. hatályos
42/2012 (05.31.) A Pollack Mihály Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázat véleményezése. hatályos
43/2012 (07.05.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének beszámolója a közalapítvány 2011. évi működéséről. hatályos
44/2012 (07.05.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. hatályos
45/2012 (07.05.) Polgármesteri jelentés. hatályos
46/2012 (08.23.) Tájékoztató a közös fenntartásban működő tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. hatályos
47/2012 (08.23.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. hatályos
48/2012 (08.23.) A 2012/2013. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. hatályos
49/2012 (08.23.) Tájékoztató a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási Tanácsában 2012. I. féléve során végzett tevékenységéről. hatályos
50/2012 (08.23.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez nyilatkozat megtétele. hatályos
51/2012 (08.23.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása. hatályos
52/2012 (08.23.) Polgármesteri jelentés. hatályos
53/2012 (09.10.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának II. fordulójában, támogatási igény benyújtása. hatályos
54/2012 (09.10.) Közoktatási intézményfenntartó társulás, társulási megállapodása módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásnak a fenntartói jóváhagyására. hatályos
55/2012 (09.10.) A Pollack Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának fenntartói véleményezése. hatályos
56/2012 (09.10.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés létrehozására, 2013. január 1-jétől hulladékkezelő kiválasztására irányuló pályázat kiírására. hatályos
57/2012 (09.27.) Beszámoló a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda nevelési tevékenységéről a 2011/2012. nevelési év során. hatályos
58/2012 (09.27.) Beszámoló a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről a 2011/2012. tanév során. hatályos
59/2012 (09.27.) Szándéknyilatkozat a Gárdonyi Géza Tagiskola működtetési formájára. hatályos
60/2012 (09.27.) Ellenőrzési terv 2013. évre. hatályos
61/2012 (09.27.) Az Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Szabályzatának módosítása. hatályos
62/2012 (09.27.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása. hatályos
63/2012 (09.27.) KVTÖKT Társulási Iroda megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok. hatályos
64/2012 (09.27.) Polgármesteri jelentés hatályos
65/2012 (10.11.) A Járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás megkötésére irányuló felhatalmazás, a megállapodás jóváhagyása. hatályos
66/2012 (10.11.) Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. hatályos
67/2012 (11.13.) A Gárdonyi Géza Tagiskola működtetési formája. hatályos
68/2012 (11.13.) Közös önkormányzati hivatal létrehozása. hatályos
69/2012 (11.13.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedési- és ütemterv. hatályos
70/2012 (11.13.) Közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás jóváhagyása. hatályos
71/2012 (11.13.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándékok jóváhagyása. hatályos
72/2012 (11.13.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés létrehozására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás, az ajánlattevők körének jóváhagyása. hatályos
73/2012 (11.13.) Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 jelű, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárása, hivatalos közbeszerzési tanácsadójának, a közbeszerzés lebonyolítójának kiválasztására. hatályos
74/2012 (11.13.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételhez pályázat benyújtása. hatályos
75/2012 (11.29.) Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. hatályos
76/2012 (11.29.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója. hatályos
77/2012 (11.29.) A Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kibocsátása, jóváhagyása. hatályos
78/2012 (11.29.) Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 jelű, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának megindítása, az ajánlattevők körének jóváhagyása. hatályos
79/2012 (11.29.) Az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 jelű, „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása. hatályos
80/2012 (11.29.) Megállapodás könyvtári feladat ellátására. hatályos
81/2012 (11.29.) Karácsonyi rendezvény lebonyolítása hatályos
82/2012 (11.29.) Szuhakálló községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv megszüntetése. hatályos
83/2012 (11.29.) Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok nyitásának kezdeményezése. hatályos
84/2012 (11.29.) Felhatalmazás a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás jövőbeni feladatainak és működésének meghatározásához szükséges döntéshozatalra. hatályos
85/2012 (11.29.) A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásában, a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása. hatályos
86/2012 (11.29.) Polgármesteri jelentés hatályos
87/2012 (11.29.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
88/2012 (12.13.) A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyása. hatályos
89/2012 (12.13.) Együttműködési megállapodás megkötésére az SWR Bauconsulting Kft-vel. hatályos
90/2012 (12.13.) Nyilatkozat önkormányzati adósságkonszolidációhoz. hatályos
91/2012 (12.13.) Felhatalmazás adósságkonszolidációban való részvétellel kapcsolatos feladatok elvégzésére. hatályos
92/2012 (12.19.) A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok megállapítása. hatályos
93/2012 (12.19.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2013. évi megállapítása. hatályos
94/2012 (12.19.) Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek 2013. évi bérleti díjának megállapítása. hatályos
95/2012 (12.19.) A 051/10 és 051/25 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása. hatályos
96/2012 (12.20.) A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban, az eljárás eredményének megállapítása. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright