Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (02.15.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2018. évi költségvetés-tervezetéről hatályos
2/2018 (02.15.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
3/2018 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
4/2018 (02.15.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
5/2018 (02.15.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2018. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
6/2018 (02.15.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
7/2018 (02.15.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
8/2018 (02.15.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
9/2018 (02.15.) Az óvoda fűtésrendszerének korszerűsítéséhez előirányzat biztosításáról hatályos
10/2018 (02.15.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálataira előirányzat biztosításáról hatályos
11/2018 (02.15.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervéről hatályos
12/2018 (02.15.) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
13/2018 (02.15.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány megszüntetéséről hatályos
14/2018 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról hatályos
15/2018 (02.15.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról hatályos
16/2018 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről hatályos
18/2018 (03.09.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról hatályos
18/2018 (03.09.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására hatályos
19/2018 (03.09.) A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményezési jogkör gyakorlásáról hatályos
20/2018 (03.09.) A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról hatályos
21/2018 (03.29.) A Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
22/2018 (03.29.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
23/2018 (03.29.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
24/2018 (03.29.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
25/2018 (03.29.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról hatályos
27/2018 (04.26.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójáról Szuhakálló község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről hatályos
28/2018 (04.26.) Központi Orvosi Ügyeleti feladatok ellátására létrejött helyiséghasználati jogviszony jóváhagyásáról hatályos
29/2018 (04.26.) Fogorvosi ellátási szerződés megszüntetéséről hatályos
30/2018 (04.26.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról hatályos
31/2018 (04.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2017. évi tevékenységéről hatályos
32/2018 (04.26.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. II. félévi, valamint 2017. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról hatályos
33/2018 (04.26.) A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
34/2018 (04.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról hatályos
35/2018 (04.26.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról hatályos
36/2018 (04.26.) A Szuhakálló Bajcsy-Zs. u.16. sz. alatti ingatlanon található épület felújítására költségvetési fedezet megemeléséről hatályos
37/2018 (04.26.) A polgármesteri jelentésről hatályos
38/2018 (05.11.) Tervezői megbízásról a Községi Konyha és a kapcsolódó menza felújításával kapcsolatos pályázati- és kiviteli terv készítésére hatályos
39/2018 (05.11.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására hatályos
40/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról hatályos
41/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
42/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
43/2018 (05.31.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásának 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai-, pénzügyi beszámolóról. hatályos
44/2018 (05.31.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolásáról hatályos
45/2018 (05.31.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
46/2018 (05.31.) A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
47/2018 (05.31.) A 2017. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
48/2018 (05.31.) Az önkormányzat és intézményei által nyilvántartott hátralékok kezeléséről hatályos
49/2018 (05.31.) A Gárdonyi Géza Tagiskola köznevelési intézmény, ingó és ingatlan vagyonelemeire vonatkozó vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról hatályos
50/2018 (05.31.) A 2017. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról. hatályos
51/2018 (05.31.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2017. évi fenntartási költséginek elszámolásáról. hatályos
52/2018 (05.31.) Mezőgazdasági eszközök vásárlásáról hatályos
53/2018 (05.31.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról hatályos
54/2018 (05.31.) Az ANDENTÁL Bt. (Dr Szabó Andrea fogszakorvos) kezdeményezése, a tulajdonát képező fogászati munkahely berendezési tárgyak, eszközök önkormányzatok általi megvásárlásáról hatályos
55/2018 (05.31.) A népkonyha ellátásra irányuló megállapodásról hatályos
56/2018 (05.31.) A Szuhakálló Bajcsy-Zs. u.16. sz. alatti ingatlanon található épület felújítására költségvetési fedezet megemeléséről szóló 36/2018.(IV.26.) Határozatmódosításáról. hatályos
57/2018 (05.31.) A polgármesteri jelentésről hatályos
58/2018 (06.08.) Útkarbantartáshoz szükséges gépbeszerzés Dédestapolcsány, Sajóivánka és Szuhakálló községekben projekt önerejének biztosításáról hatályos
59/2018 (06.08.) Mezőgazdasági vontató értékesítéséről. hatályos
60/2018 (06.19.) Mucsony-Szuhakálló községek fogorvosi körzet praxisjog értékesítéséről hatályos
61/2018 (06.19.) Az Andentál Bt.-vel kötött fogászati alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről hatályos
62/2018 (06.19.) A Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft -vel feladat-ellátási szerződés megkötéséről hatályos
63/2018 (06.21.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
64/2018 (06.21.) Mezőgazdasági vontató beszerzéséről hatályos
65/2018 (06.21.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására hatályos
66/2018 (06.21.) A 2018. évi Kolorcity Fesztivál szuhakállói programjához költségvetési fedezet biztosításáról hatályos
67/2018 (08.02.) A pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására szóló 65/2018.(VI.21.) Határozat módosításáról hatályos
68/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról. hatályos
69/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott műszaki ellenőri ajánlatok elbírálásáról, a műszaki ellenőr kiválasztásáról. hatályos
70/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott egyéb mérnöki ajánlatok elbírálásáról, az egyéb mérnöki feladatokat ellátó kiválasztásáról. hatályos
71/2018 (08.06.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
72/2018 (08.06.) Pályázat benyújtásáról a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása vonatkozó pályázati felhívásra hatályos
73/2018 (08.06.) Az önkormányzati tulajdonú mikrobusz használati formáiról és az azokhoz kapcsolódó díjtételekről szóló 88/2015. (XI.23.) határozat módosításáról. hatályos
74/2018 (08.16.) A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásából, az Egészségház külső felújítása beruházás megvalósítására benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról hatályos
75/2018 (08.16.) A 2018/2019. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról hatályos
76/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról hatályos
77/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
77/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatról szóló 1/2013. Jegyzői-polgármesteri együttes utasítás módosításának jóváhagyásáról hatályos
79/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási előirányzata terhére beszerzések jóváhagyásáról hatályos
80/2018 (09.13.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
81/2018 (09.13.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálataira előirányzat biztosításáról szóló 10/2018.(II.15.) határozat módosításáról hatályos
82/2018 (09.13.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálatai kivitelezésének megrendeléséről hatályos
83/2018 (09.13.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetését megalapozó egyes határozat hatályon kívül helyezéséről hatályos
84/2018 (09.13.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
85/2018 (09.13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
86/2018 (09.13.) A Sajókaza 082/13 hrsz.-ú területre tervezett veszélyes hulladék-lerakó létesítésével kapcsolatos önkormányzati álláspontról hatályos
87/2018 (09.13.) Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági vontatók, munkagépek által végzett bérmunka díjainak megállapításáról szóló 89/2015.(XI.23.) határozat módosításáról hatályos
88/2018 (09.13.) A Községháza energetikai felújítása során feleslegessé vált, bontott nyílászárók és fűtőtestek értékesítéséről hatályos
89/2018 (09.13.) Feleslegessé vált vagyontárgyak (mezőgazdasági gépek, eszközök) selejtezéséről és értékesítéséről hatályos
90/2018 (09.13.) A 2018. évi Nemzeti Vágta költségeihez anyagi támogatás nyújtásáról hatályos
91/2018 (09.13.) Közterületi és intézményi területen található fák állapotának felülvizsgálatáról hatályos
92/2018 (09.13.) Szüreti Felvonulás és Szüreti Bál rendezvényhez anyagi hozzájárulás biztosításáról hatályos
93/2018 (09.13.) A polgármesteri jelentésről hatályos
94/2018 (10.03.) A VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 17/2018.(III.9.) Határozat kiegészítéséről. hatályos
95/2018 (10.03.) A Szuhakálló 051/10. és 051./25. hrsz. alatt felvett külterületi termőföld ingatlanok, mezőgazdasági haszonbérlet keretei közötti, nyilvános hasznosításra hatályos
96/2018 (11.15.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
97/2018 (11.15.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2019. évi megállapításáról hatályos
98/2018 (11.15.) A 2019. évi ellenőrzési tervről hatályos
99/2018 (11.15.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról hatályos
100/2018 (11.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról hatályos
101/2018 (11.15.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról hatályos
102/2018 (11.15.) A Szuhakálló 051/10. és 051./25. hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok mezőgazdasági haszonbérlet keretei között hasznosításra beérkezett ajánlatok elbírálásáról hatályos
103/2018 (11.15.) Önkormányzati követelésekről való lemondásról hatályos
104/2018 (11.15.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
105/2018 (11.15.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
106/2018 (12.13.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról hatályos
107/2018 (12.13.) a Szuhakálló Kossuth u.7.sz. alatti szolgálati lakásban elvégzett szükséges beruházás ellenértékének megtérítéséről hatályos
108/2018 (12.13.) Mezőgazdasági haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről hatályos
109/2018 (12.13.) Az önkormányzat 2019. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright